Browsing: yönetimi

Genel Kültür Personel Yonetimi

Personel Yönetimi Ne Demek?

0

Personel yönetimi ne demek? Personel yönetimi ile ilgili genel bilgiler ve tanımlamaların yer aldığı sayfamız. Personel yönetimi, iş yerleri ve kurumlarda çalışanların yönetimi. Genel işletme yönetimi içinde insan kaynaklarıyla ilgili bir alt sistemi oluşturur. Uzmanlaşmış personel yöneticilerine ya da bölümlerine verilen özgül işlev ve etkinlikleri ifade eden terim, işe alma, iş bölümü, önderlik ve iş

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat

0

Anadolu Selçuklu Devletinde toprak yönetimi ile birlikte ekonomik ve sosyal hayat ile ilgili bilgiler terimler ve kısa açıklamalarının yer aldığı sayfamız. Anadolu Selçuklu Devletinde Toprak Yönetimi, Ekonomik ve Sosyal Hayat Toprak Yönetimi Anadolu Selçuklu Devleti’nde devlete ait olan topraklara mirî arazi denilirdi. Devlet, toprağın boş kalmaması için çeşitli tedbirler almış ve toprakları halkın kullanımına açmıştır.

Bilgi Dünyası

Toplam Kalite Yönetimi Nedir? Kısaca

0

Toplam Kalite Yönetimi ne demektir, kısaca neden önemlidir? Toplam kalite yönetiminin amacı, önemi ve anlamı hakkında bilgi. TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ Bir toplumun işleyiş mekanizmalarını sürekli geliştiren, iyileştiren ve vatandaşların memnuniyetinin sağlanmasına yönelik olarak hareket eden çağdaş ve katılımcı yönetim anlayışı toplam kalite yönetimi olarak nitelendirilir. Toplumsal yaşamda kaliteyi yükseltmenin, verimliliği arttırmanın ve sürekli yenilenmenin yolu

Bilgi Dünyası

Tarihte Toprak Yönetimleri (Kısaca)

0

Tarihte toprak yönetimi nasıldı? İlk Çağ’da, Orta Çağ Avrupa’da ve Türklerde toprak yönetimi hakkında kısaca bilgi. Tarihte Toprak Yönetimleri İlk Çağ’da Toprak Yönetimi ilk Çağ Anadolu uygarlığı olan Hititlerde toprak devletin malıydı. Devlet bu toprakları üretim yapılsın diye komutanlara ya da valilere verirdi. Bu görevliler sadece toprağı işleme hakkına sahipti. Görevliler buralardan elde ettikleri gelirlerle

Bilgi Dünyası

Anadolu Selçuklu Devletinde Kültür ve Uygarlık

0

Anadolu Selçuklu devletinde devlet yönetimi, din, inanış, ekonomik hayat ve bilim- sanat hakkında maddeler halinde bilgilerin verildiği yazımız. 1. DEVLET YÖNETİMİ • Anadolu Selçuklularında devlet ve ülke yönetimi Büyük Selçuklulardaki gibiydi. Hukuk sistemi diğer Türk – İslam devletlerinde olduğu gibi Şer’î ve Örfî olmak üzere ikiye ayrılıyordu. • İlk başkenti İznik’ti. İznik’in I. Haçlı Seferinde

Bilgi Dünyası

Osmanlı Saray Teşkilatı Hakkında Bilgi

0

Osmanlı merkez teşkilat unsurlarından olan saray yönetimi ve bölümleri hakkında bilgi. Enderun, birun ve harem yönetimleri ile ilgili bilgiler SARAY Saray, hem devlet yönetiminin merkezi, hem de padişahın özel hayatının geçtiği yerdi. Osmanlı Devleti’nde ilk saray Bursa’da yapıldı. Daha sonra başkent olan Edirne’de, ve son olarak istanbul’da inşa edildi. İstanbul’daki Topkapı Sarayı’nın yanında, 19. yüzyılın

Bilgi Dünyası

Oligarşi Nedir?

0

Oligarşi ne demektir? Oligarşi yönetimi nasıl olur, hakkında bilgi. Oligarşi;yönetim erkinin az sayıda bireyin ya da bir sınıfın elinde bulunmasıyla ortaya çıkan siyasal rejimdir. Bu küçük grubun yönetim erkini elinde tutarken dayandığı nokta, zenginlik, askeri güç ya da toplumsal statüdür. Eski Yunan sitelerinde oligarşi, soya dayalı aristokratik bir görünümdeydi. Oligarşi kavramı üzerinde duran Aristoteles, kamu

Bilgi Dünyası

Selçuklularda Devlet Yönetimi

7

Selçuklularda devletin yapısı, teşkilatlanması, yönetim şekli nasıldır? Selçuklularda devlet anlayışı hakkında bilgi. Selçuklular devlet kurmadan önce, eski gelenek ve törelere bağlı bir ulustular. İslam dinini kabul ettikten sonra, yönetsel bir ikilemin içine sürüklendilerse de eski töre ve yönetim biçimlerini uygulamanın yanı sıra İslami bir anlayışla, ülke yönetimini örgütlemede, başarılı oldular. Bu konuda, Abbasiler, Karahanlılar ve