Browsing: Yunan mitolojisi

Mitoloji Artemis Heykeli

Artemis Kimdir? Yunan Mitolojisinde Artemis Efsanesi ve Özellikleri Nelerdir?

0

Artemis kimdir? Yunan mitolojisinde Artemis kimdir, efsanesi, özellikleri nelerdir? Mitolojide Artemis’in yeri hakkında bilgi. Artemis Artemis; Eski Yunan dininde, vahşi hayvanlar, av, bereket, erdenlik ve doğurganlık tanrıçasıdır. Roma dinindeki Diana, Artemis’in karşılığıdır. Kırsal alanlarda yaşayan halk arasında en sevilen tanrıçaydı. Kişiliği ve işlevi bölgeden bölgeye büyük farklılık göstermekle birlikte, büründüğü tüm biçimlerin ardında, çoğu kez

Bilgi Dünyası

Antiope Kimdir?

0

Antiope Kimdir ve ne yapmıştır? Yunan mitolojisinde Antiope’nin yeri, önemi nedir? Antiop’un hikayesi. Antiope hakkında bilgi. Antiope;Yunan mitolojisinde Thebai kralı Nykteus’un kızıdır. Efsaneye göre eşsiz güzelliğiyle bütün Yunanistan’a ün salmış bu kızı Tanrıların Tanrısı olan Zeus satyr (yarı insan, yarı keçi biçiminde bir mahluk) şekline girerek aldatır ve bu birleşmeden iki de oğlu olur. Antiope’nin

Bilgi Dünyası

Amphitryon Kimdir?

0

Amphitryon Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Amphitryon’un yeri, önemi, hikayesi. Amphitryon hakkında bilgi. Amphitryon; Eski Yunan mitolojisinde Tirnys Kralı Alkaios’un oğludur. Kazayla amcasını öldürdüğü için Thebai’ye kaçar, amcasının kızı Alkmene ile evlenmek ister. Alkmene, öldürülen kardeşlerinin öcünü alması koşulunu ileri sürer. Amphitryon öc almak için Taphos Adası’na gider. Kentin Kralı Pterelaos’u öldürmeden adalılardan öc alamayacaktır; oysa

Bilgi Dünyası

Apollon Hakkında Bilgi

0

Apollon ne tanrısıdır? Apollon’un Yunan mitolojisindeki yeri, özellikleri, hikayesi, Apollon’un efsanesi hakkında bilgi. Apollon; Eski Yunan mitolojisinde aydınlık ve güneş tanrısı. Babası Zeus, annesi Leto’dur. Zeus, Leto’ya âşık olur ve onu gebe bırakır. Hera bu duruma çok kızar ve Yer Tanrıçası Demeter’e, Leto’ya doğurmak için yer vermemesini söyler; Doğum Tanrıçası Eileithlyia’yı Olympos’ta alıkoyar. Zeus, Delos

Bilgi Dünyası

Admetos (Mitoloji) Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde Admetos kimdir? Admetos’un özellikleri, mitolojideki yeri, hikayesi hakkında bilgi. Admetos; Eski Yunan mitolojisinde Tesalya’da Pherai kralıdır. Apollon Python yılanını (Başka bir söylenceye göre Kykloplari) öldürdükten sonra, kötülüklerden arınmak için tam 9 yıl bu kralın ahırlarını temizledi; sürüleri güttü. Zengin ve güçlü bir kral olan Admetos, Alkestes adında bir kızla evlenmek istiyordu. Ancak kızın

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Adonis

0

Yunan mitolojisinde Adonis kimdir? Adonisin özellikleri, mitolojideki yeri, hikayesi hakkında bilgi. Adonis; kökeni Güney Akdeniz’e kadar uzanan bir Anadolu söylencesinin kahramanıdır. Söylenceye göre, Suriye Kralı Theias’ın kızı olan Myrrha, Aphrodite‘nin lanetine uğrayarak babasına âşık olur. Babasının haberi olmadan onun yatağına girip onunla sevişir. Babası durumu anlayınca öldürmek ister. Tanrılar Myrrha’yı bir mersin ağacına çevirirler. On

Bilgi Dünyası

Mitolojide Gaia Kimdir?

0

Eski Yunan mitolojisinde Gaia kimdir? Gaia neyi simgeler, özellikleri nelerdir? Gaia’nın hikayesi hakkında bilgi. Gaia; Eski Yunan mitolojisinde yeri simgeleyen tanrısal varlıktır, Ge diye de bilinir. Hesiodos’un kozmik bir varlık olarak gösterdiği Gaia, evreni bir düzene göre oluşturur ve düzensiz boşlukta çıktıktan sonra dişiyle erkeğin birleşmesi sonucu evreni ve Tanrıları yaratır. Kendi kendine doğurma gücüne

Bilgi Dünyası

Perseus Kimdir?

1

Perseus Kimdir? Yunan mitolojisinde Perseus, özellikleri, hikayesi hakkında bilgi. Perseus; Eski Yunan mitolojisindeki kahramanlardan biridir. Argos krallarından Akrisios, torununun elinden öleceğini kahinlerden duyunca kızı Danae’yi yeraltında, tunçla kaplanmış bir odaya kapatarak döl vermesini engellemek ister. Bir “altın yağmuru” olarak içeri sızmayı beceren Zeus’un gücü, kızı gebe bırakmaya yeter. Büyüyüp ilk gençliğini yaşayan dik başlı Perseus’u gözden

Bilgi Dünyası

Rheia (Rea) Kimdir?

0

Rheia kimdir? Rheia’nın hikayesi, Eski Yunan mitolojisindeki yeri ile ilgili bilgi. Rheia; Eski Yunan mitolojisinde Olympos tanrılar soyunun anasıdır (Latincede Ops). Kozmik varlık ve ilk tanrı kuşağının erkek ve baba tanrısı olarak simgelenen Uranos (gök) ile evrensel bir öğe olarak toprağa ad olan Gaia’dan doğmadır. Homeros metinlerinde adı hiç geçmezse de Hesiodos tarafından ayrıntılarla anlatılır.

Bilgi Dünyası

Hermes Kimdir?

0

Hermes Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Hermes’in hayatı, önemi, hikayesi ile ilgili bilgi. Hermes; Eski Yunan mitolojisinde belagat, ticaret ve hırsızların tanrısıdır. Roma mitolojisinde Mercurius adıyla bilinir. Zeus ile Gaia’nın birleşmesinden dünyaya gelmiştir. Doğduğu gün-kendi kundağını çözüp oralardan geçmekte olan bir kaplumbağayı öldürerek bağasından bir gitar yapar; sonra Pieria ovalarında Apollon’un sürülerinden çaldığı 50 kutsal ineği

Bilgi Dünyası

Herakles Kimdir?

0

Herakles Kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Herakles’in hayatı, önemi, hikayesi ile ilgili bilgi. Herakles; Eski Yunan mitolojisinde yan tanrıdır. Gücün ve kahramanlığın simgesidir. Roma mitolojisinde Heracles adıyla bilinir. Zeus ile ölümlü Alkemene’nin oğludur. Herakles’in doğumunda Hera beşiğine iki zehirli yılan salıp onu öldürmeye kalkışırsa da bebek güçlü kollarıyla yılanları boğup ölümden kurtulur. Büyüdüğünde boyu posu ve

Bilgi Dünyası

Hephaistos Kimdir?

0

Hephaistos Kimdir? Hephaistos’un yunan mitolojisindeki yeri, özellikleri, hayatı, hikayesi hakkında bilgi. Hephaistos; Eski Yunan mitolojisinde Ateş ve Maden Tanrısıdır. Zeus ile Hera’nın oğludur. Bir söylenceye göre de Athena’yı kafasından çıkaran kocasına olan hıncıyla Hera, Hephaiotos’u kendi kendine doğurmuştur. Çirkin görünümü nedeniyle Olympos tanrıları tarafından hor görülür. Anası Hera’ya yardım etmek için Olympos’a gittiğinde Zeus’un öfkeyle

Bilgi Dünyası

Hera Kimdir?

0

Hera Kimdir? Eski Yunan Mitolojisinde Hera hayatı, hikayesi, özellikleri, Hera hakkında Bilgi. Hera;Eski Yunan mitolojisinde Evlilik Tanrıçasıdır. Kronos ile Rheia’nın kızı, Zeus ve öbür Olympos tanrılarının kız kardeşidir. Dünya egemenliğinin paylaştırılmasından sonra Zeus onu kendine eş seçmiştir. Analığın yüceliğini simgeleyen Hera’nın çocukluğu dünyanın öteki başında Okeanos ile Tethys’in yanında geçmiştir. Zeus ile Hera’nın düğünleri Batı

Bilgi Dünyası

Hektor Kimdir?

0

Hektor kimdir? Eski Yunan mitolojisinde Hektor’un hikayesi, özellikleri ile ilgili bilgi. Hektor; Eski Yunan mitolojisinde Troyalı kahramandır. Troya Kralı Priamos ile Hekabe’nin en büyük oğullarıdır. Troya’nın koruyucusudur. Olağanüstü gücü ve yiğitliğiyle halkın sevgi ve güvenini kazandı. Patroklos ile Sarpedon arasındaki savaşta Sarpedon’un öldürülmesini önleyemeyen Hektor, Likyalıların önderi Glaukos’un eleştirileri üzerine Patroklos’u öldürür. Ateş ve Maden

Bilgi Dünyası

Hekabe Kimdir?

0

Hekabe Kimdir? Yunan mitolojisinde Hekabe’nin hikayesi, özellikleri, hakkında bilgi. Hekabe; Eski Yunan mitolojisinde Troya Kralı Priamos’un karısıdır. Doğurgan ve bahtsız bir anayı simgeler. Aralarında Hektor, Paris ve Kassandra’nın da bulunduğu 19 çocuğunun yanı sıra kocası Priamos ve torunu Astyanaks gözleri önünde işkenceyle öldürülmüş olduğundan kimi söylencelerde gece-gündüz uluyan bir dişi köpek olarak gösterilir. Homeros, İtalya’da

Bilgi Dünyası

Helios Kimdir?

0

Helios Kimdir? Helios ne tanrısıdır? Eski Yunan mitolojisinde Helios’un hikayesi ve önemi ile ilgili bilgi. Helios; Eski Yunan mitolojisinde, Güneş ve Işık Tanrısıdır. Hyperion ile dişi Titanlardan Theia’nın oğullarıdır. Okeanos’un kızı Perseis ile olan evliliğinden çocukları olur. Kirke, Aites, Pasiphae, Perses. Nymphalar’dan Rhodos ile birleşmesinden Heliades (Heliosoğulları), Okeanus’un kızı Klymene ile birleşmesinden ise Heliadi (Helios

Bilgi Dünyası

Alkmene Hakkında Bilgi

0

Alkmene Kimdir? Alkmene’nin hayatı, mitolojideki yeri, hikayesi, hakkında bilgi. Alkmene; Eski Yunan mitolojisinde Mykene ve Tiryns Kralı Elektryon ile Anakso’nun kızları ve Perseus’un torunudur. Amcası Alkaios’un kaza ile Elektryon’u öldüren oğlu Amphitryon ile evlenmeyi kabul etti; ancak, evlenmeden önce, ondan kardeşlerini öldüren Taphosluları cezalandırmasını istedi. Amphitryon onun bu dileğini yerine getirmek için Taphos Adası’na gidince

Bilgi Dünyası

Argonautlar Seferinin Kahramanları

0

Argonautlar Kimlerdir? Yunan Mitolojisinde Argonautların özellikleri, Argonautlar seferi hakkında bilgi. Argonautlar; Eski Yunan mitolojisinde Altın Post’u Yunanistan’a geri getirmek için Ege’den Kolkhis’e (Gürcistan) kadar kürekli ve tek yelkenli tekneyle yolculuk yapmayı başaran kahramanlardır. Rodoslu Apollonios’a (İÖ 3. yüzyıl) göre bu yolculuk İason’un babasından kalan İolkos Krallığı tahtını ele geçirmek için gerçekleştirilmiştir. Amcası Peli-as’tan hakkını isteyen

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Athena Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde Athena ne tanrısıdır? Athena’nın özellikleri, hikayesi, Athena hakkında bilgi. Athena; Eski Yunan mitolojisinde Zekâ Tanrıçasıdır. Zeus‘un kızıdır. Annesi, Okeanos’un kızı olan ve Eski Yunancada “akıl, düşünme gücü” anlamına gelen Metis’tir. Söylenceye göre Zeus, gebe bıraktığı Metis’i yutup içine alır; böylece, akıl gücüyle elde edilen dünya egemenliğini ve düşünme gücünün ürünlerini tümüyle kendine mal

Bilgi Dünyası

Oidipos Kimdir : Yunan Mitolojisinden Bir Karakter

0

Oidipos kidmir? Mitolojik bir karakter olan ve birçok sanat eserine ilham olan Oidipos hikayesi nasıldır? Oidipos hakkında bilgi. Oidipos, Eski Yunan mitolojisinin ünlü kişilerinden biridir. O çağ yazarlarının trajedileri sayesinde yüzyıllar boyu bütün dünya sanatında yer almıştır. Efsaneye göre Delfoi Tapınağı’nın kahini Thebai Kralı Laios’a erkek çocuk sahibi olmamasını söylemişti. Çünkü Laios o çocuğun eliyle

Bilgi Dünyası

Zeus Kimdir? Zeus Hakkında Bilgi

9

Zeus kimdir? Zeus ile ilgili bilgi. Yunan mitolojisinde en büyük tanrı kabul edilen Zeus ve ailes hakkında bilgi Eski Yunan mitolojisinin baş tanrısı, gökler egemeni, Yunan tanrılarının en güçlüsü olanıdır. Roma mitolojisindeki adı Jüpiter olan Zeus Tanrıça Hera ile evlidir. Hera, Hades, Poseidon kardeşleri; Athena, Apollon, Artemis, Ares, Dionysos çocuklarıdır. Doğuşu şöyle olmuştu: Kronos, tacını

Bilgi Dünyası

Yunan Mitolojisinde Atlas

0

Eski Yunan Mitolojisinde Atlas Kimdir? Atlas’ın hikayesi, Yunan mitolojisi hakkında bilgi. Atlas; Eski Yunan mitolojisinde Titan İapetos ile deniz kızlarından Kiymene’nin oğludur. Menaitios, Prometheus ve Epimetheus’un kardeşidir. Bu dev yapılı yaratıklar Olymposlu tanrılara karşı baş kaldırmışlar; titanlar bu savaşta yenilince, Hesiodos’a göre, Atlas’a dünyayı omuzlarında taşıma cezası verilir. Homeros’a göre Atlas, omuzlarında göğü değil, yerle

Bilgi Dünyası

Mitolojide Savaş Tanrısı(Ares)

0

Savaş Tanrısı Ares Kimdir? Ares ve Mitolji ile ilgili bilgi. Savaş Tanrısı Ares’in hikayesi. ARES, Eski Yunan mitolojisinde Savaş Tanrısı, Romalılarca Mars diye anılır. Zeus ile Hera’nın oğludur. Bir söylenceye göre de Tanrıça Hera, Athena’yı kıskanarak, Zeus’un yardımı olmadan bir çocuk doğurmak istemiş, yeryüzüne bir çiçekten gebe kalarak Ares’i doğurmuştur. Yunanlıların pek sevmedikleri bu savaş

Bilgi Dünyası

Prometheus Kimdir?

0

Prometheus Kimdir? Prometheus efsanesi, Eski Yunan mitolojisi ve Prometheus ile ilgili bilgi. Prometheus; Eski Yunan mitolojisinde Titanlar soyundan İspetos ile Klymene’nin (Asia) oğullarından biridir. Kardeşleri: Atlas, Menoitios, Epimetheustur. Hepsi akılca üstün, düşünce gücüne sahip, bu dört kardeşe, aklı yalnız kendisinin tekelinde tutmak isteyen Zeus’un özel bir kini vardır. Bu yüzden Prometheus da, her şeyden önce

Bilgi Dünyası

Ares Kimdir?

0

Yunan Mitolojisindeki Tanrılar, Ares kimdir? Ares ne tanrısıdır? Ares’in mitolojik hikayesi, hakkında bilgi. Ares; Yunan mitolojisinde Olympos’taki on iki büyük tanrıdan biridir. Daha sonraları Romalılar’ın Savaş Tanrısı Mars ile aynı olarak görülmeye başlanmıştır. Yunanlılar’ın nazarında Ares savaş, şiddet, gözü kapalı cesaret tanrısıydı. Sembolleri, cirit ve kılıç başta olmak üzere, meşale, köpek, atmacaydı. Halk muhayyelesi onun

Bilgi Dünyası

Apollon Kimdir?

0

Eski Yunan Mitolojisinde Apollon, Apollon’un hikayesi, Apollon kimdir, hakkında bilgi. APOLLON Yunan mitolojisinde Güneş Tanrısıdır. Tanrıların en büyüğü Zeus’la, tanrıçalardan Leto’nun (Latone’nin) oğlu, Av Tanrıçası Diana’nın (Artemis’in) ikiz kardeşidir. Yunan asıllı olmaktan çok Anadolu asıllı olduğu sanılan Apollon çeşitli işlerin tanrısıdır. Tarım, ve Hayvancılığın Tanrısı, gelişen gençliğin koruyucusudur. Dünyanın ışıklı tarafının hakimidir, gümüş yayından fırlayan

Bilgi Dünyası

Afrodit (Aphrodite) Kimdir?

0

Afrodit (Aphrodite) Kimdir? Yunan Mitolojisinde Afroditin yeri, Venüs (Afrodit) ile ilgili bilgi. APHRODİTE [Venüs] Eski Yunanlılar’da Aşk ve Güzellik Tanrıçasıdır. Bir inanışa göre Tanrıların Tanrısı Zeus’la Dione’nin kızıdır. Birçok efsanelerin kahramanı olan Aphrodite , başka bir inanışa göre de deniz köpüğünden meydana gelmiştir. Romalılar’da bu tanrıçaya Venüs adı verilmiştir. Bundan dolayı Aphrodite Batı kültüründe Venüs

Bilgi Dünyası

Andromeda Nedir?

0

Andromeda ne anlama gelir? Andromeda ne demektir? Yunan Mitolojisi Andromeda hakkında bilgi. Yunan mitolojisinde Aethiopia Kralı Kepheus ile Kassiopeia’nın kızıdır. Mitolojiye göre, Andromeda’nın annesinin «nereidler» den (deniz perilerinden) daha güzel olduğunu söyleyerek övünmesi üzerine denizler tanrısı Poseidon öfkelenip memleketi sularla örter, oraya bir de deniz canavarı saldırır. Bunun üzerine, hakim Ammon, ancak Andromeda canavara teslim

Bilgi Dünyası

Akhileus (Aşil) Kimdir?

0

Akhileus Kimdir? Akhileus (Aşil) ve topuğu hakkında bilgi. Yunan mitolojisi ve Yunan Tanrıları hakkında bilgi. Yunan mitolojisinin en önemli kahramanlarından biridir. Deniz perilerinden Thetis ile, Myrmidon’ların (efsaneye göre karıncadan jnsana çevrilmiş varlıkların) kiralı Peleus’un oğludur. Sonradan Akhilleus da babasının yerine Myrmidon kralı oldu. Çocukluk ve gençliğine dair birçok efsaneler vardır. Annesi onun Troia savaşlarında öleceğini

Bilgi Dünyası

Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis)

2

Aineias Kimdir? Aineias Destanı (Aeneis) konusu, özellikleri, Aineias destanı ile ilgili bilgi. AİNEİAS Mitolojide Troia’lı bir savaş kahramanıdır. Aşk ve Güzellik Tanrıçası Aphrodite ile Troia’lı kahramanlardan Ankhises’in oğludur. Troia savaşlarında çok önemli bir rol oynamıştır. Dindarlığı ile tanınmış bir kimse olduğundan tanrıların onu koruduğu söylenir. Troia’nın düşmesi üzerine, düşmanın eline düşmemek için, kaçmış, kaçarken yaşlı

Bilgi Dünyası

Agamemnon Kimdir?

0

Yunan mitolojisi ve Agamemnon ile ilgili bilgi. Agamemnon kimdir, özelliği nedir? Yunan mitolojisinin en önemli kişilerinden biridir. Aslında bir tanrı olan Agamemnon, bir efsaneye göre, Mykenai kralı Atreus’un oğludur. Sonradan Argos ve Mykenai Kralı olur. Pelopenes’in büyük bir kısmını idaresi altında toplayan Agamemnon bu bakımdan Akhailar’ın Troia’ya karşı yaptıkları harbde önder olmuştur. Akhailar donanması Aulis’te