Browsing: yunan

Tarih Yunan - Pers Savaşları

Pers Savaşları Hakkında Bilgi

0

Pers Savaşları ya da Yunan-Pers Savaşları olarak tarihe geçmiş olan savaşlar hakkında tarihi bilgilerin yer aldığı sayfamız. Pers Savaşları, grek-pers savaşları olarak da bilinir, Perslerle Yunan devletleri arasında yaklaşık yüzyıl (İÖ y. 546-448) süren savaşlar. Savaşın en yoğun çarpışmaları İÖ 490-479 arasında, Perslerin Yunan anakarasını işgal için bölgeye düzenlediği iki sefer sırasında yaşanmıştır. Savaşın Yunan

Genel Kültür Ariadne

Ariadne Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde bir karakter olan Ariadne ile ilgili genel bilgilerin verildiği sayfamız. Ariadne kimdir? Ariadne Kimdir? Ariadne, Yunan mitolojisinde Girit kralı Minos ile Pasiphae’nin kızı. Atinalı kahraman Theseus’a âşık olur ve onun Minos’un Labyrinthos’ta sakladığı yarı insan yarı boğa Minotauros’u öldürdükten sonra bir iplik ya da parıldayan elmaslar yardımıyla Labyrinthos’tan kaçabilmesini sağlar. Efsanenin bundan sonrası

Bilgi Dünyası

Hyakinthos (Hyacinth) Hakkında Bilgi

0

Hyakinthos (Hyacinth) kimdir? Yunan mitolojisinde Hyakinthos (Hyacinth) önemi, hikayesi ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi. Hyakinthos (Hyacinth) Hyakinthos (Hyacinth); Yunan mitolojisinde, Amyklaili (Lakonia) genç ve yakışıklı erkektir. Yaygın öyküye göre Hyakinthos’un güzelliğine vurulan Apollon ona disk atmasını öğretirken kaza sonucunda ölümüne yol açar. Bir başka öyküye göre, Hyakinthos’u kıskanan rüzgâr tanrılarından Zephyros ya da Boreas hızla

Bilgi Dünyası

Psykhe Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde Aşk tanrısı Eros’un eşi olan ve ruhun ölümsüzlüğünü sembolize eden Psykhe hakkında genel bilgilerin verildiği yazımız. Eski Yunan mitolojisinde Aşk Tanrısı Eros(Kupidon)’un eşidir, ruhun ölümsüzlüğünü temsil eder. Kelebek gibi kanatları vardı, kelebeğe benzemesi bakımından da, durmadan başkalaşım geçirdiği için, ölümsüzdü. Efsaneye göre bir kralın kızı olan Psykhe o kadar güzeldi ki Aphrodite

Bilgi Dünyası Plüton (Mitoloji)

Yunan Mitolojisinde Pluton Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde yer altı tanrısı olarak kabul görmüş olan Plüton ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız. Yunan mitolojisinde, yeraltı dünyasının tanrısıdır. Hades, Orkos, Dis gibi birçok başka adlarla da anılır. Tanrıların kralı Zeus (Jüpiter) ile Poseidon (Neptün) un kardeşidir. Eski Yunanlılar Plüton’a sevdikleri için değil, korktukları için taparlardı. Bu yüzden Plüton için pek

Biyografi

Ünlü Yunan Heykeltraş Phidias

0

Antik Yunanistan’da yaşamış büyük bir heykeltraş olan Phidias hayatı ve sanatı ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. PHİDİAS ( ? – M. Ö. 431) Eski Yunanistan’ın en ünlü heykelcisidir. M.Ö. V. yüzyılda yaşamış, heykel sanatında Hegias’la, Hageleidas’tan ders almıştır. Gençliğinde, çeşitli malzeme kullanarak birçok Aphrodite heykeli yapmıştı. Atina Akropolisi’nde Phidias’ın elinden çıkma üç heykel

Bilgi Dünyası

Yunan Orman Tanrısı : PAN

0

Antik Yunan mitolojisinde orman tanrısı olarak kabul edilmiş olan PAN ile ilgili olarak genel bilgilerin yer aldığı yazımız. Yunan mitolojisinde Orman Tanrısı’dır. Gövdesinin belden yukarısı insan, belden aşağısı keçi biçimindeydi. Ömrünü, ormanlarda, kırlarda, «nemf» denilen perilerle birlikte kaval çalarak, oynayarak geçirirdi. Pan’a çobanlar, avcılar, hayvan bakıcıları taparlardı. Mitolojide, Pan’la ilgili birçok hikayeler vardır. Bunlardan birinde

Bilgi Dünyası Yunan Mitolojisinde URANOS

Yunan Mitolojisinde URANOS Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde yer alan tanrılardan birisi olan Uranos ile ilgili olarak genel ve kısa bilgilerin yer aldığı yazımız. URANOS, Eski Yunan tanrısı; evrenin yaratılışını yorumlayan mitoslara göre önce Khaos vardı; bu boş ve sonsuz mekândan ilk Tanrıçağ Gaia (Lat. Tellus) yani toprak, yeryüzü ve Tartaros (toprağın altı) ve Eros (aşk) var oldu. Gaia’nın kocası yoktu;

Bilgi Dünyası

Şarap Tanrısı Dionysos Hakkında Bilgi

0

Antik Yunan mitolojisinde şarap ve bağ tanrısı olarak geçen Dionysos ile ilgili kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız. DİONYSOS, Eski Yunan mitolojisinde doğa, bağ ve şarap tanrısı. Yunanlılarca birçok adla anıldığı gibi (Bakkhos, Bromios, Euhios, Dithyrambos, Akkhos, İobakkhos…). Romalılar da Barcchus derler. Baştanrı Zeus ile Thebai Kralı Kadmos’un kızı Selene’ nin oğludur. Eski Yunan

Bilgi Dünyası Antigone ve Kral Oedipus (Aleksander Kokular - Varşova Ulusal Müzesi)

Yunan Mitolojisinde Antigone Kimdir?

0

Eski Yunan mitolojisinde yer alan karakterlerden birisi olan Antigone ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız. ANTİGONE, Eski Yunan mitolojisinde Oedipus’un kendi anası İokaste’den doğma kızı. Oedipus babasını öldürmüş ve annesiyle evlenmiştir. Bu gerçeği öğrenince gözlerini kör eder. Tüm tanıdıkları ondan yüz çevirirler. Yalnızca Antigone yaşlı ve kör babasını bırakmaz, elinden tutup onunla birlikte dilencilik

Bilgi Dünyası Yunan Mitolojisinde Leda

Yunan Mitolojisinde Leda

0

Yunan Mitolojisinde ki karakterlerden birisi olan LEDA ile ilgili genel ve kısa bilginin yer aldığı yazımız. LEDA, Eski Yunan mitolojisinde Aitolia kralı Thestios’un kızı. Lakedaimon’dan (Sparta) uzaklaşmak zorunda kalıp Aitolia’ya sığınan kral Tyndareos ile evlendi. Güzelliğine vurulan ve ona yaklaşabilmek için güzel bir kuğu olan Zeus ile birleşmesinden bir yumurta oluşur. İçindeki iki ikizin bir

Bilgi Dünyası Yunan Mitolojisinde Penelope (Penelopeia)

Yunan Mitolojisinde Penelope (Penelopeia)

0

Yunan mitolojisinde yer alan karakterlerden birisi olan Penelope (Penelopeia) ile ilgili genel ve kısa bilginin yer aldığı yazımız. PENELOPE (PENELOPEİA), Homeros destanlarında adı yüceltilerek geçen vefa ve bağlılık simgesi kadın; İkarius’un kızı (anası Periboia), Odysseus’un güvenilir eşi, Telemakhos’un anası, İthake kraliçesi. Yaygın inanış; Troya Savaşı’na katılan eşini yirmi (hatta otuz) yıl doğrulukla beklediğini, kendisiyle evlenmek

Bilgi Dünyası

Andromeda Kimdir? (Yunan Mitolojisinde)

0

Eski Yunan mitolojisinden Andromeda nasıl bir karakterdir. Mitolojide geçen Andromeda’nın hikayesi ile ilgili bilgiler. Andromeda, Eski Yunan mitolojisinde Aithiopia (Etiyopya) Kralı Kepheus ile Kassiepeia’nın kızıdır. Poseidon, en güzel olduğu iddia eden Kassiepeia’ya kızgın Nereid kızlarının isteklerini yerine getirir. Ortalığı kasıp kavuran bir deniz ejderini ülkenin başına bela eder. Kahinlere baş vuran kral, kızını canavara kurban

Bilgi Dünyası

Mitolojide Europa Kimdir? Europa Hakkında Bilgi

0

Yunan mitolojisinde yer alan Europa hakkında bilgi. Europa’nın hikayesi. Yunan mitolojisinde Fenike Kiralı Agenor’ un kızıdır. Avrupa’nın timsali sayılır. Hikayeye göre Tanrıların Kralı Zeus ona aşık oluyor. Yanına yaklaşabilmek için kendini beyaz bir boğa haline getirerek kral Agenor’un sürüsüne katılıyor. Bir gün Europa bu güzel boğanın sırtına binince boğa koşarak denize doğru kaçıyor, dalgaların arasından

Bilgi Dünyası

Galatea Nedir?

0

Eski yunan mitolojisinden bir karakter olan Galatea hakkında bilgi. Yunan mitolojisinde bir deniz kızıdır. Efsaneye göre Galatea, son derece güzel, zeki bir deniz perisidir. Günün birinde Deniz Tanrısı Poseidon’un oğlu tek gözlü dev Polyphemus bu sevimli periye aşık olur. Sicilya’da oturmakta olan dev Galatea’yı kendisine bağlamak için çok uğraşırsa da kurnaz ve şakacı peri, Polyphemus’u

Bilgi Dünyası

Aigeus (Aegeus) Kimdir?

0

Yunan mitolojisinde Aigeus (Aegeus) Kimdir? Aigeusun hikayesi, özellikleri, hakkında bilgi. Eski Yunan mitolojisinde Atina Kralı Pandion’un oğlu, Theseus’un babasıdır. Troizen kralının kızı ile ilişki kurunca kız ondan gebe kaldı. Aigeus, Aithra’dan çocuğa babasının adını bildirmemesini istedi. Aithra’nın doğurduğu çocuk Theseus’tur. Theseus büyüyünce Atina’ya gider, babasına kendini tanıtır ve tahtı ele geçirmek isteyen amca oğullarını öldürür.

Bilgi Dünyası

Avrupa Kıtası İlk Uygarlıklar ve Ulusal Devletler (Avrupa Tarihi)

0

Avrupa kıtasının ilk çağlardan ulus devletlerin kuruluşuna kadar ki büyük zaman diliminde ki tarihi. Avrupa Tarihine bir göz atış. Avrupa Kıtasında ki İlk Uygarlıklar M.Ö. 3000’lerde deniz yoluyla araştırmalar yapan tüccarlar Malta’da bir üs kurdular. Daha sonra Akdeniz’in batı kıyılarını ve Avrupa’ nın Atlas Okyanusu’na dönük kıyılarını dolaşarak kıtanın en eski uygarlığını oluşturdular. Bu dönemde