Browsing: yüzey şekilleri

Coğrafya İç Anadolu Bölgesi Yer Şekilleri Haritası

İç Anadolu Bölgesi Coğrafi Özellikleri (Yüzey Şekilleri, Ekonomi ve İklim)

0

İç Anadolu Bölgesi nerededir? İç Anadolu Bölgesinin genel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, ekonomisi ile ilgili bilgi. İç Anadolu Bölgesi; Türkiye nin 7 coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 132.000 km2 (Türkiye yüzölçümünün % 16.9’u). Kuzeyden Karadeniz, doğudan Doğu Anadolu, güneyden Akdeniz, batıdan Ege Bölgeleri ile çevrilidir. Kuzeybatıda Marmara Bölgesi ile küçük bir sınırı vardır. Yozgat,

Bilgi Dünyası

ABD Yüzey Şekilleri İle İlgili Bilgi

0

Amerika Birleşik Devletlerinin yüzey şekilleri ile ilgili bölge bölge bilgileri. Doğal görünümünde büyük çeşitlilikler göze çarpan ülkenin, ana bölümünü iki dağlık bölge kuşağıyla bu kuşakların arasında uzanan bir ova oluşturur. Yüzölçümünün yarıdan fazlasını, yüksek bölgelerin arasındaki ova, 1/3’ünü batıdaki dağlık bölge, küçük bir bölümünü de doğudaki dağlık bölge kaplar. Ancak, ülkedeki sayısız ova, yayla, dağ

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesi Özellikleri Nelerdir?

0

Karadeniz Bölgesi özellikleri ile ilgili bilgiler. Karadeniz Bölgesi yüzey şekilleri, iklim ve bitki örtüsü hakkında coğrafik bilgiler Karadeniz Bölgesi, Türkiye’nin kuzeyinde yer alan coğrafya bölgesi. Yüzölçümü 141.000 km2 (Türkiye yüzölçümünün % 18’i). Nüfus yoğunluğu 47.1 kişi/km2. Kuzeyden Karadeniz, kuzeydoğudan Gürcistan, doğu-güneydoğudan Doğu Anadolu, güneyden İç Anadolu, batıdan Marmara bölgeleriyle çevrilidir. Bolu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu,

Bilgi Dünyası

Güney Amerika Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Güney Amerika bölgesinin yüzey şekilleri (dağlar, göller, çöller, göller, ırmaklar v.b.) ile ilgili bilgiler Bir kurama göre, Güney Amerika’nın yaklaşık 150 milyon yıl önce Afrika Kıtası’ndan kopmuş ve batıya doğru sürüklenerek dünya üzerinde bugünkü konumunu almıştır. Yüksek Andlar engelinin, biri 75, öteki 50 milyon yıl önce gerçekleşen yerkabuğu kabarmaları sırasında okyanus dibindeki bir çukurdan yukarı

Bilgi Dünyası

Orta Amerika Coğrafi Özellikleri Ve Yüzey Şekilleri

0

Amerika kıtasının orta bölümü olan Orta Amerika’nın coğrafi özellikleri ile yüzey şekilleri hakkında kısa bilgiler Amerika’nın orta bölümü; Kuzey ve Güney Amerika’yı birbirine bağlayan kıstak (berzah). Yüzölçümü 800.000 km2. COĞRAFYA KONUMU. Orta Amerika Kıstağı, Guatemala’dan Panama’ ya kadar dolambaçlı bir yol izlemesine karşın, genelde kuzeybatı-.güneydoğu doğrultusundadır. 19° kuzey ve 77°-93° batı enlemleri arasındaki kıstağın büyük

Bilgi Dünyası

Türkiye’nin Dağlarının Özellikleri ve İsimleri

2

Türkiye’de yer alan dağların bölge bölge özellikleri ve isimleri ile ilgili bilgi. Türkiye’nin yüzey şekilleri ile ilgili detaylı bilgiler Türkiye dağlık bir ülkedir. Yurdumuzun kuzeyini, güneyini boydan boya sıradağlar kuşatmıştır. Bu sıradağlar doğuda, batıda birbirlerine yaklaşırlar. Türkiye’nin en sarp, en yüksek dağları Doğu Anadolu’dadır. KUZEY ANADOLU DAĞLARI Yurdumuzun kuzey kesiminde, Karadeniz kıyısı boyunca uzanan sıradağlara

Bilgi Dünyası

Haritalarda Yüzey Şekillerinin Gösterilmesi

0

Haritalarda yüzey şekillerinin gösterilmesinde hangi yöntemler kullanılır? İzohips, Tarama, gölgelendirme ve renklendirme yöntemleri hakkında bilgi. HARİTALARDA YÜZEY ŞEKİLLERİNİN GÖSTERİLMESİ Topografya haritalarında yer şekilleri (denizler, göller, akarsular, dağlar, ovalar, platolar, vadiler…) gösterilirken türlü yöntemler kullanılır. Bu yöntemlerin başlıcalarmı şimdi sırasıyla görelim : 1- İzohips Yöntemi Eş yükseklikteki yerleri birleştiren çizgilere izohips denir. İzohips eğrileri tepe ve

Bilgi Dünyası

Karadeniz Bölgesinin Yüzey Şekilleri ve Coğrafi Özellikleri

0

Karadeniz bölgesi coğrafi özellikleri ile Karadeniz bölgesinin yüzey şekilleri hakkında kısa ve öz bilgi. Karadeniz bölgesi yurdumuzun kuzey kesimini kaplayan bölgedir. Karadeniz kıyısında doğuda Gürcistan sınırından başlayarak batıda Aşağı Sakarya ovasına kadar uzanır. Artvin, Rize, Trabzon, Gümüşhane, Giresun, Ordu, Samsun, Amasya, Bayburt, Bartın, Düzce, Karabük, Tokat, Sinop, Kastamonu, Zonguldak illerinin tamamı bu bölge içinde kalır.

Bilgi Dünyası

İber Yarımadası Nerededir?

0

İber Yarımadası nerededir? İber Yarımadası’nın coğrafi konumu, özellikleri, yarımadanın yüzey şekilleri, hakkında bilgi. İber Yarımadası; Güneybatı Avrupa’da, İspanya ve Portekiz’in yer aldığı yarımadadır. Akdeniz ile Atlas Okyanusu’na açılan Biskay Körfezi arasında kalan ve Pirene Sıradağlarının doğu-batı yönünde uzandığı bir boyunla kıtaya bağlanır. Doğu-güneydoğudan Akdeniz, batı-kuzeybatı, güneybatıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. Afrika ve Akdeniz ile Atlas

Bilgi Dünyası

Güneydoğu Anadolu Bölgesi Hakkında Bilgi

0

Güneydoğu Anadolu Bölgesi nerededir? Güneydoğu Anadolu Bölgesinin genel özellikleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, ekonomisi ile ilgili bilgi. Güneydoğu Anadolu Bölgesi; Türkiye topraklarını oluşturan yedi coğrafya bölgesinin en küçüğüdür. Yüzölçümü 57.335 km2dir. Kuzeyden, doğudan Doğu Anadolu Bölgesi; güneyden Suriye, Irak; batıdan Akdeniz Bölgesi ile çevrilidir. Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Siirt, Batman, Şırnak illerinin yer

Bilgi Dünyası

Romanya – Ülkeler Rehberi

0

Ülkeler Rehberi Romanya – Romanya ile ilgili bilgi, başkenti, bayrağı, komşuları, iklimi, coğrafi konumu. Yüzölçümü: 238.391 km2. Başkenti: Bükreş Dil: Romence Din: Hıristiyan (% 86.8 Ortodoks, % 5.1 Katolik, % 3.5 Protestan) Para birimi: 1 ley = 100 bani. Başlıca kentleri: Köstence, Yaş, Timişoara, Galati, Braşov, Cluj-Napoja, Craiova, Ploeşti, Braila, Oradea, Bacau, Arad, Piteşti, Sibiu,

Bilgi Dünyası

Trabzon İlinin Yüzey Şekilleri

0

Trabzon ilinin yüzey şekilleri, Trabzon ilinde bulunan dağlar, yaylalar, ovalar hangileridir? Trabzon ilinin yeri ve coğrafi konumu hakkında bilgi. Yüzölçümü: 4.865 km2. İlçeleri: Merkez, Akçaabat, Araklı, Arsin, Beşikdüzü, Çarşıbaşı, Çaykara, Dernekpazarı, Düzköy, Hayrat, Köprübaşı, Maçka, Of, Sürmene, Şalpazarı, Tonya, Vakfıkebir,Yomra. Karadeniz Bölgesi’nin Doğu Karadeniz Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kent, 40°33-41°07 kuzey

Bilgi Dünyası

Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri

0

Marmara Bölgesinde bulunan iller, coğrafi konumu ve özellikleri nelerdir? Marmara Bölgesinin yüzey şekilleri hakkında bilgi. Marmara Bölgesinin Coğrafi Özellikleri – Yüzey Şekilleri Marmara Bölgesi; Türkiye’nin kuzeybatısında, adını aynı adlı denizden alan, ülkemizin yedi coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 67.300 km2 dir. Kuzeyden Karadeniz, doğudan Batı Karadeniz, güneyden Ege Bölgesi, batıdan Ege Denizi ve Yunanistan, kuzeybatıdan Bulgaristan

Bilgi Dünyası

Ege Bölgesinin Yüzey Şekilleri

7

Ege Bölgesinin coğrafi konumu, bölgenin önemli yüzey şekilleri, dağları, ovaları, nehirleri, haritası ve özellikleri ile ilgili bilgi. Ege Bölgesi; Türkiye’nin batısında, adını aynı adlı denizden alan, ülkemizin yedi coğrafya bölgesinden biridir. Yüzölçümü 79.139 km2 dir. Batıdan Ege Denizi, kuzeyden Marmara, doğudan İç Anadolu, güneyden Akdeniz bölgeleriyle sınırlanan Ege Bölgesi; İzmir, Manisa, Aydın, Kütahya, Uşak illerinin

Bilgi Dünyası

Diyarbakır’ın İlçeleri Ve Coğrafi Konumu – Yüzey Şekilleri

0

Diyarbakır ilinin özellikleri, yüzölçümü, coğrafi konumu, yüzey şekilleri nelerdir? Diyarbakır’in iklimi ve bitki örtüsü ile ilgili bilgi. Diyarbakır: Yüzölçümü: 15.400 km2. İlçeleri: Merkez, Bismil, Çermik, Çınar, Çüngüş, Dicle, Eğil, Ergani, Hani, Hazro, Kocaköy, Kulp, Lice, Silvan. Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde il ve aynı ilin merkezi kent. Büyük bölümü Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin Dicle Bölümü’nde, kuzeydeki bölümü Doğu

Bilgi Dünyası

Tokat İlinin Yüzey Şekilleri

0

Tokat ilinin yüzey şekilleri, Tokat ilinde bulunan dağlar, yaylalar, ovalar hangileridir? Tokat ilinin yeri ve coğrafi konumu hakkında bilgi. Karadeniz Bölgesi’nin Orta Karadeniz Bölümü’nde yer alan il ve bu ilin merkezi kent. 35°37,-37°39′ doğu boylamlarıyla 39°52′-40°55′ kuzey enlemleri arasında kalan il toprakları; kuzeyden Samsun, doğu-kuzeydoğudan Ordu, güneyden Sivas, güneybatıdan Yozgat, batıdan Amasya illeriyle çevrilidir. %

Bilgi Dünyası

İtalya Yüzey Şekilleri Hakkında Bilgi

0

Bir Güney Avrupa ülkesi olan İtalya’nın yüzey şekilleri hakkında bilgi. İtalya coğrafi özellikleri hakkında bilgi Büyük ölçüde dağlık yapıda olan İtalya’nın ancak dörtte biri ovalarla kaplıdır. Kuzeyde yay biçiminde komşu ülkelerle sınır oluşturan Alpler aynı zamanda eteklerindeki ovaları Avrupa kara ikliminden soyutlar. Bu sebepleirki İtalya’nın zengin tarım alanları bu bölgede yoğunlaşmıştır. Kuzeybatı kıyısında Ligurya Bölgesindeki