Browsing: zeka

Anne&Çocuk zeka geriliği

Zeka Geriliği Nedir? Çocuklarda Zeka Geriliği Hakkında Bilgi

0

Zeka nedir, zeka geriliği nedir? Zeka geriliğinin nedenleri, nasıl anlaşılır? Çocuklarda Zeka gelişimi, geriliği ve yapılması gerekenler. ÇOCUKLARDA ZEKA GERİLİĞİ ZEKÂ NEDİR ? Zekâ, algılama, bellek, düşünme, muhakeme, öğrenme yetilerinin tümüdür. Zekâ, zihnin öğrenme, öğrenilenlerden yararlanabilme, yeni durumlara uyabilme ve yeni çözümler bu­labilme yeteneğidir. Zekâ için bir başka tanım da psikolog Wechsler’in tanımıdır. Bireyin amaçlı

Bilgi Dünyası Şempanze

Hayvanlar Düşünür Mü?

0

Hayvanlar düşünebilirler mi? Hangi hayvanlar ne kadar zekidir, neler yapabilirler? Hayvanların zekaları hakkında bilgi. Hayvanlar Düşünür Mü? Düşünmekten ne anlıyoruz? Problem çözme becerisini mi, konuşmayı mı, yoksa alet kullanmayı mı? Örneğin, alet kullanan tek canlının insan olduğunu düşünüyorsanız yanılıyorsunuz demektir. Doğada bir çok hayvan alet kullanır. Şempanzelerin, termit yuvalarındaki termitleri toplamak için nasıl bir alet

Bilgi Dünyası

Zekanın Ölçülmesi Nasıl Olur?

0

Zeka nasıl ölçülür? Zekanın ölçülmesi, özellikleri nelerdir? Zekanın ölçülmesinde kullanılan testler hakkında bilgi. Zekânın Ölçülmesi Bütün dünyada zekâyı ölçmede en yaygın olarak kullanılan testler D. Wechsler tarafından geliştirilmiştir. Bu testlerin okul öncesi, çocuk ve yetişkin formları vardır. Ülkemizde sadece Wechsler çocuklar için Zekâ Ölçeği Geliştirilmiş Formu’nun (kısaca WISC-R) standardizasyonu yapılmıştır. Testin uygulaması teke tek yapılmaktadır.

Bilgi Dünyası

Çoklu Zeka Teorisi Nedir?

0

Çoklu zeka teorisi (kuramı) nedir? Çoklu zeka teorisinin özellikleri, çeşitli zeka alanları hakkında bilgi. Çoklu Zekâ Teorisi H. Gardner’ın çoklu zekâ teorisi, tek bir genel zekâ yerine sözel-dilsel zekâ, matematiksel-mantıksal zekâ, kinestetik-bedensel zekâ, kişiler arası-sosyal zekâ, müziksel-ritmik zekâ, kişiye dönük-içsel zekâ ve doğa zekâsı gibi farklı zekâ türleri bulunduğunu savunmaktadır. Ona göre standart IQ testi

Bilgi Dünyası Beyin ve Akıl

Zeka Nedir? Zeka Türleri Nelerdir?

0

Zeka nedir? Zeka türleri nelerdir? Zekanın özellikleri, zekayı açıklayıcı kuramlar nelerdir? Zeka hakkında bilgi. ZEKÂ Zekânın, kesin olarak üzerinde anlaşılmış bir tanımını yapmak çok zordur. Zekâ, birçok yeteneği ve etkinliği kapsar. Çok sayıdaki bileşenin kümeler halinde organize olması ve işlenmesiyle ortaya çıkar. Bu bileşenler; – Düşünmede çeşitlilik, esneklik ve hız, – Soyut düşünme ve akıl

İlginç Bilgiler Hayvanlar da Akıl Var mı?

Hayvanlarda Akıl Var mı?

0

Hayvanlar aleminde yaşayan canlılarda akıl var mı yoksa içgüdü ve zeka ile mi yönlenmiş hareketleri var? HAYVANLARDA AKIL VAR MI? Bilim adamlarının yaptıkları incelemelere göre, hayvanlarda, tıpkı insanlarda olduğu gibi bir içgüdü olduğunu, fakat akıl bulunmadığını ortaya koymuştur. Hayvanların bütün hareketleri içgüdüden gelir. Yalnız evcil hayvanlar değil, doğanın ortasında başıboş yaşayan hayvanlar da beslenmek, çoğalmak,

Bilgi Dünyası

Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster Anlamı

0

Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster ne demektir, anlamı, açıklaması. Zeka Tarla Gibidir Ekip Bakmak İster sözü hakkında yazı. Anafikir : Zekâyı geliştirmek için devamlı çalışmalıdır. İnsanlar alışkanlıklarının esiri olan varlıklardır. Davranışlarımız üzerinde şöyle bir düşünecek olursak, bizi alışkanlıklarımızın idare ettiğinin farkına varırız. Tabiî bu alışkanlıklar türlü türlüdür; aralarında iyileri de vardır kötüleri de… Hani

Bilgi Dünyası

Psikolojide Zeka Konusu

0

Psikolojide zeka konusu. Zekanın sınıflandırılması, özellikleri, özel yetenekler hakkında bilgi. Psikologlar zekâyı çeşitli biçimlerde tanımlamışlardır. Ancak, çok geniş anlamıyla zekâ, “genel zihin gücü” olarak tanımlanabilir. Bu, genel zihin gücü, niceliksel (zekâ bölümüne göre) ve niteliksel (soyut, somut, sosyal zekâ) olarak sınıflanmıştır. a) Niteliksel Sınıflama: 1. Soyut zekâ, simgeleri kullanma gücü olarak görülür. Sözcükler, formüller, şemalar