Browsing: Zıt anlamlı sözcükler

Bilgi Dünyası

Birbiriyle İlişkili Kelimeler – Eş Anlamlı – Zıt Anlamlı – Eş Sesli Kelimeler

0

Birbiriyle İlişkili Kelimeler nelerdir? Sesteşlik (eşseslilik), anlamdaşlık (eşanlamlılık), yakın anlamlılık ve karşıt anlamlılık (zıt anlamlılık) nedir, örnekler. BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLİ SÖZCÜKLER Bu tür sözcükler arasında hem ses, hem de anlam açısından değişik ilişkiler vardır. Dilimizde eşanlamlı ve eşsesli sözcüklerin sayısının artmasında yabancı dillerden alınmış sözcükler etkili olmuştur. 1- SESTEŞLİK (EŞSESLİLİK) Yazılışları ve söylenişleri aynı, anlamları ve

Sözlükler Sözlük

C Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

C harfi, Türkçede bulunan C harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z cafcaflı: sade, süssüz, gösterişsiz, cahil: bilgili, okumuş, cahillik: bilgililik, okumuşluk. cakalı: gösterişsiz, çalımsız, cana yakın: sevimsiz, canhıraş: iç okşayıcı, tatlı, hoş. canlandırmak: öldürmek, hareketsizleştirmek. canlanmak: miskinleşmek, tembelleşmek, sakinleşmek. canlı: ölü, hareketsiz, canlılık: ölülük, miskinlik,güçsüzlük, tembellik, can sıkıcı: ferah,

Sözlükler

Z Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Z harfi, Türkçede bulunan Z harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z zafer: yenilgi, mağlûbiyet, hezimet, zafiyet: güçlülük, zahiri: 1. görünmeyen. 2. içten. zahmet: kolaylık, zahmetli: sıkıntısız, eziyetsiz, kolay, zalim: merhametli, adil. zarafet: kabalık, çirkinlik, zevksizlik, zarar: kâr, yarar, menfaat, zarif: kaba. zaruri: gereksiz, zavallı: 1. mutlu, talihli. 2. güçlü.

Sözlükler

V Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

V harfi, Türkçede bulunan V harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z vadeli: süresiz. vadesiz: peşinatsız, veresiye, vadeli, ecelle, vahim: korkusuz, tehlikesiz, vahşi: evcil, uygar, vakar: ciddiyetsizlik, onursuzluk, vakur: onursuz, var: yok. varış: 1. başlangıç. 2. kalkış, varlık: yokluk, varlıklı: fakir, yoksul, varyemez: eli açık, cömert, vâsi: dar, ensiz, vaveylâ:

Sözlükler

Ü Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ü harfi, Türkçede bulunan Ü harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ücretli: parasız, bedava, ümitsiz: iyimser, umutlu, ün salma: gölgelenme, sönme. üretim: tüketim. ürkek: atılgan, cesur. üryan: giyinik. üst: 1. alt. 2. ast. üstün: 1. yenilen, kaybeden. 2. düşük, üstünkörü: ayrıntılı, titizce, üstünlük: ikinci plânda kalma, gerileme, üşengeç: çalışkan,

Sözlükler

U Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

U harfi, Türkçede bulunan U harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ucuz: pahalı, fahiş, ucuzluk: pahalılık, zam. uç: başlangıç, uçarı: ölçülü, uçsuz: sınırlı, uçucu: kalıcı, uçuk: renkli. ufacık: kocaman, iri, koskocaman, ufak: 1. küçük. 2. bütün, ufaklık 1. büyük, iri, koca. 2 bütün, uğrun: alenen, uğurlamak: karşılamak, uğurlu: kademsiz,

Sözlükler

T Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

T harfi, Türkçede bulunan T harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z taarruz: savunma, taban: tavan, tabansız: yürekli, cesur, tâbi: serbest, hür, müstakil, tabii: suni, yapay, tacil: yavaşlama, tahammül: sabırsızlık, tahkir: övme, meth, iltifat, tahliye: 1. tutuklama. 2. doldurma, tahmini: kesin, tahrik: yatıştırma, tahrip: yapma, tahripkâr: yapıcı, tahsilât: ödeme, tediye,

Bilgi Dünyası

Ş Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ş harfi, Türkçede bulunan Ş harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z şahane: çok kötü. şahsi: toplumsal, genel, şaka: ciddi, ciddiyet, şakacı: ağırbaşlı, ciddi, şaklaban: ciddi, şamata: sessizlik, şanlı: silik, şanssız: talihli, bahtlı, şapşal: tertipli, intizamlı, şark: garp, batı. şarlatan: dürüst, şartlı: serbest, kayıtsız şartsız. şaşaa: sade, gösterişsiz, şaşkın: düşünceli,

Bilgi Dünyası

S Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

S harfi, Türkçede bulunan S harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z saadet: mutsuzluk, bedbahtlık. sabah: akşam, sabahleyin: akşamleyin, sabıkalı: suçsuz, masum, sabırlı: 1. aceleci. 2. tahammülsüz, sabit: hareketli, saçma: mantıklı, yerinde, değerli, saçmak: toplamak, sadakat: ayrılık, sadakatsiz: sadık, bağlı, sade: süslü, gösterişli, ağdalı, sadık: sadakatsiz, vefasız, saf: 1. katışık.

Bilgi Dünyası

R Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

R harfi, Türkçede bulunan R harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z rabıtalı: ilgisizlik, alâkasızlık. rağbet: isteksizlik, rahat: huzursuz, sıkıntılı, yorucu, rahatsız: sağlıklı, randımanlı: verimsiz, rasyonel: ölçüsüz, hesapsız, razı: isteksiz, refah: sıkıntı. rehavet: (vücutta) gerginlik, renkli: 1. soluk. 2. neşesiz, cansız. renksiz: 1. parlak. 2. neşeli, canlı. resmi: 1. hususi.

Sözlükler

P Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

P harfi, Türkçede bulunan P harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z pahalanmak: ucuzlamak, pahalı: ucuz. pak: kirli, pis. paklamak: 1. kirletmek. 2.karalamak, palavra: doğru, gerçek, paralı: 1. yoksul. 2. bedava, ücretsiz, parlak: donuk, mat. parlamak: 1. sönmek. 2. sakinleşmek, pasaklı: 1. temiz. 2. düzenli, tertipli, pasif: etken, aktif, patavatsız:

Sözlükler

O Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

O harfi, Türkçede bulunan O harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z objektif: sübjektif, obruk: dışbükey, konveks, obur: boğazsız, oğlan: kız. okkalı: 1. küçük. 2. hafif, okşamak: yermek, okumuş: cahil, olabilirlik: imkânsızlık, olağanüstü: sıradan, olanaksız: mümkün, olası: kesin, olgun: ham, çiğ. olumlu: menfi, olumsuz: müsbet. onamak: tasvip etmemek, onarmak: bozmak,

Sözlükler

Ö Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ö harfi, Türkçede bulunan Ö harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z öbür: 1. beri. 2. yakındaki, ödlek: cesur, yürekli, ödül: ceza. ödünç: peşin, öfkeli: sakin, öğmek: yermek, öğrenmek: unutmak, öksüz: analı babalı, ölçülü: aşırı. ölçüsüz: hesaplı, mutedil, ölgün: diri, canlı, taze. ölmek: yaşamak, ölü: diri. ölüm: yaşam, ölümsüz: 1.

Sözlükler

N Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

N harfi, Türkçede bulunan N harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z naçiz: değerli, nadir: sık, çok. nadiren: sıkça, naille: yerinde, yararlı, nahoş: hoş, güzel, nakıs: 1. tam. 2. artı. namahrem: mahrem, namert: mert, yiğit, nankör: değerbilir, kadirşinas, narin: kaba. nazari: uygulamalı, pratik, nazik: saygısız, kaba. necip: soysuz, nefret: hoşlanma,

Sözlükler

M Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

M harfi, Türkçede bulunan M harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z madde: mana. maddeten: manen, maddi: manevi, maderşahi: babaerkil. madrabaz: dürüst, mağlup: galip, mağlubiyet: galibiyet, mağrip: maşrık, mağrur: kibirsiz, maharetli: beceriksiz, hünersiz. mahcup: utanmaz, sıkılmaz, atak. mahdut: sınırsız, mahir: beceriksiz, mahpus: serbest, hür. mahvetmek: 1. var etmek. 2.onarmak, mahzun:

Sözlükler

L Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

L harfi, Türkçede bulunan L harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z lâğvetmek: kurmak, lâkayt: ilgili, alâkalı, lâtif: nahoş, çirkin, kaba. lâtife: ciddi söz. lâubali: ciddi, resmî, teklifli, lâzım: gereksiz, lüzumsuz, leh: aleyh, leylî: gündüzlü, leziz: nahoş. lezzetli: tatsız, liyakat: yetersizlik, lokavt: grev. loş: aydınlık. lüks: sade, gösterişsiz, basit, lütuf:

Sözlükler

K Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

K harfi, Türkçede bulunan K harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z kaba: ince, nazik, zarif, kabahatli: suçsuz, kabahatsiz: suçlu, kabalaşmak: nazikleşmek, kabalık: nezaket, kabız: ishal, sürgün, kabil: olanaksız, kabiliyetli: yeteneksiz, kabul: red. kaçık: akıllı. kaçırmak: 1. yakalamak. 2.yetişmek, kademli: uğursuz, kadın: erkek, kadir: güçsüz, erksiz. kadirbilir: değerbilmez, kadirbilmez, kafalı:

Sözlükler

İ Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

İ harfi, Türkçede bulunan İ harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ibra: suçlama. ibraz: gizleme. icap: gereksizlik, lüzumsuzluk. icazet: yasak. iç: dış. iç açıcı: iç sıkıcı, içeri: dışarı, içerik: şekil, biçim, içli: duygusuz. içten: dıştan, sahte, yapmacık olarak, içtima: dağılma, içtimai: kişisel, idareli: müsrif, idaresiz: tutumlu, iffet: ahlâksızlık, iffetsizlik,

Sözlükler

I Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

I harfi, Türkçede bulunan I harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ığıl ığıl: çabuk çabuk, süratli, hızlı. ılgıt ılgıt: hızlı, süratli, ılımlı: aşırı, ölçüsüz, ırak: yakın, ırgat: ağa, patron, ısı: soğukluk, ısınmak: üşümek. ısıtmak: soğutmak, ıslah: bozma, kötüleştirme, ıslak: kuru. ısmarlama: hazır, ıssız: kalabalık, dolu. ıstırap: neşe, sevinç, ışıklı:

Sözlükler Sözlük

H Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

H harfi, Türkçede bulunan H harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z haberleşmek: ilgiyi kesmek, haberdar: habersiz, habis: iyi. hadsiz: sınırlı, hafi: açık, belli, hafif: 1. ağır. 2. zor. hafifsemek: önemsemek, umursamak. hakikat: 1. yalan. 2. hayal. 3.uydurma, hakikatli: vefasız, hakikatsiz: vefalı, hakikî: yalan. hakkaniyet: adaletsizlik, haksızlık, hakkıyla: gelişigüzel, hakir:

Bilgi Dünyası Sözlük

G Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

G harfi, Türkçede bulunan G harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z gabi: zeki, uyanık, anlayışlı, gaddar: merhametli, gafil: uyanık, ihtiyatlı, akıllı, gaileli: dertsiz, galibiyet: yenilgi, mağlubiyet. gaip: ortada, meydanda, gam: sevinç, neşe. gamlanmak: sevinmek, neşelenmek, gammaz: barıştırıcı, ara bulucu. gani gani: az. garp: doğu, şark. gâvur: 1. dindar. 2.

Sözlükler Sözlük

F Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

F harfi, Türkçede bulunan F harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z faal: tembel, uyuşuk, çalışmaz. faaliyet: durgunluk, tembellik, hareketsizlik, fahiş: ehven, ucuz. fakir: zengin, fâni: kalımlı, baki. farklı: benzer, aynı. farksız: ayrımlı, fasıla: mütemadi, sürekli, devamlı. fasih: 1. ağdalı, kapalı. 2.müphem, fayda: zarar, faydalı: yararsız, faydasız: yararlı, fazla: az,

Bilgi Dünyası Sözlük

E Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

E harfi, Türkçede bulunan E harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z ebedi: ezeli, geçici, muvakkat, ebleh: akıllı, ecnebi: yerli. edepli: terbiyesiz, kaba, nezaketsiz, edepsiz: terbiyeli, ince, zarif, edilgen: etken, edinmek: kaybetmek, efendi: kaba, şımarık, efkârlanmak: sevinmek, gülmek, eğlenmek, eğik: dik, düz. eğlenmek: sıkılmak, eğreti: sağlam, kalıcı, ehemmiyetli: önemsiz, ehemmiyetsiz:

Sözlükler Sözlük

D Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

D harfi, Türkçede bulunan D harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z dağdağa: sessizlik, sakinlik, dağılmak: toplanmak, dağınık: derli toplu, düzenli, intizamlı, dağıtıcı: toplayıcı, dağıtılmak: toplanmak, dağıtmak: toplamak, birleştirmek, dahil: dış, hariç, dahili: harici. daim: bazen, zaman zaman, daima: bazen, arada, daimî: geçici, muvakkat, dalgalanmak: durgun olmak, hareketsiz olmak, dalgı:

Bilgi Dünyası Sözlük

Ç Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

Ç harfi, Türkçede bulunan Ç harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z çabucak: çok ağır, çok yavaş. çabuk: ağır, ağır ağır, yavaş, yavaş yavaş, çabuklaşmak: ağırlaşmak, yavaşlamak, çabuklaştırmak: yavaşlatmak, ağırlaştırmak, çabukluk: yavaşlık, ağırlık, çağcıl: geri kafalı, mutaassıp, çağıldamak: sessiz akmak, çakırkeyf: ayık. çakışmak: kopmak, ayrılmak, kurtulmak, çözülmek, serbest kalmak, çaktırmadan:

Sözlükler

B Harfi İle Başlayan Zıt Anlamlı Kelimeler

0

B harfi, Türkçede bulunan B harfi ile başlayan Zıt anlamlı sözcükler, kelimeler listesi ve anlamları. A – B – C – Ç – D – E – F – G – H – I – İ –  K – L – M – N – O – Ö – P – R – S – Ş – T – U – Ü – V – Y – Z babacan: sevimsiz, güvenilmez. bacaksız: 1. uzun boylu. 2.ergin, badire: mutluluk, bağdamak: çözmek, açmak, bağdaşmak: anlaşmazlık, uyuşmazlık. bağımlı: özgür, hür, müstakil, serbest, bağımsız: bağımlı, tutsak, esir. bağımsızlık: tutsaklık, kölelik. bağışlamak: azarlamak, kızmak. bağlamak: çözmek, gevşetmek, serbest bırakmak, bağlaşmak: ayrılmak,