Browsing: Ziya Gökalp

Biyografi Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Hayatı, Düşünceleri ve Eserlerinin Kısa Özetleri

0

Ziya Gökalp kimdir? Ziya Gökalp’in hayatı, detaylı biyografisi, kitapları, eserlerinin konuları, kısaca özetleri. Ziya Gökalp; şair ve yazar, düşünür (Diyarbakır 1876-İstanbul 1924). Doğduğu kentte öğrenime başladı (askeri rüşdiye, mülkiye idadisi), amcasından Arapça ve Farsça dersleri aldı, sınavla girdiği idadide (lise) bir gençlik bunalımı sırasında canına kıyma düşüncesiyle başına sıktığı kurşundan kurtarılarak (1894) kendisine bakan Dr.

Biyografi Ziya Gökalp

Ziya Gökalp Kimdir?

0

Türkçülüğü Turancılığı ile meşhur Atatürk’ü dahi etkiliyebilmiş bir fikir adamımız olan Ziya Gökalp hayatı ve düşünceleri ile ilgili bilgiler. Ziya Gökalp (1875 – 25 Ekim 1924) büyük sosyolog ve Türkçü yazarımızdır. Diyarbakır’da doğdu. Babası Tevfik Efendi de yazardı. Ziya Gökalp daha küçük yaştayken babasının telkinleriyle halk şiirine karşı ilgi duydu. İlk ve orta öğrenimini Diyarbakır’da

Bilgi Dünyası

Ziya Gökalp Edebi Kişiliği

0

Ziya Gökalp’ın kısa biyografisi ve edebi kişiliği ile ilgili bilgiler. Ziya Gökalp’ın eserleri. Büyük bir Türk bilgini, düşünürü, yazandır. 1875’te Diyarbakır’da doğdu. Oradaki askeri ortaokulu bitirdikten sonra liseye girdi, İstanbul’a gelip öğrenimine veteriner okulunda devam etti. Memleketi Abdülhamid’in istibdadından kurtarmak için kurulmuş bir derneğe üye olduğu için tutuklanıp hapis cezasına çarptırıldı. Bir yıl kadar sonra,

KİTAP

Kızıl Elma Ne Anlama Gelir?

0

Kızıl elmanın Eski Türklere göre anlamı nedir? Kızıl elma neyi temsil etmektedir? Ziya Gökalp’in Kızıl Elma isimli kitabı hakkında bilgi. Kızıl Elma; Eski Türkler’de öteden beri kullanılan, dar ima Batıya yürüyüşü belirten bir kelimedir. “Türkçülük ülküsü” anlamına gelir. Yalnız, Kızılelma ülküsü, soyut bir kavram değildi, daima, ulaşılacak bir hedef, bir yer belirtirdi. Bundan dolayı, Kızılelma

Bilgi Dünyası

Türkçülük Nedir

0

Türkçülük akımı hakkında ve Zİya Gökalp’in Türkçülük ile ilgili düşünceleri hakkında kısa bilgi. Türkçülük Türk ulusçuluğunun (milliyetçilik) ilk adıdır. Türkten, Türkçüden yana olma durumudur. Ziya Gökalp’ın son tanımına göre “Türkçülük, Türk milletini yükseltmek demektir.“. Osmanlı İmparatorluğu’nun son yıllarında devleti, yurdu, ulusu kurtarıp kalkındırmak için önerilen ülkülerden biri. Ziya Gökalp, adı geçen eserinde konuyu özetlerken batıda