Takva İle İlgili Hadisler

0
Advertisement

İslam dininde Hz. Muhammed’in söylediği rivayet edilen Takva ile ilgili sözler, hadisler nelerdir? Takva hakkında hadisler.

Peygamber’imiz «en çok Allah’dan korkan kimsedir» diye cevap verdi. Sahabiler «Sana sorduğumuz o değil» dediler. Bunun üzerine Peygamber’imiz onlara «Allah’ın dostunun torununun oğlu, Peygamber’inin torunu ve yine başka bir Peygamber’inin oğlu olan Allah elçisi Yusuf’tur» diye cevap verdi. Soruyu soranlar «Sana sorduğumuz bu da değil» dediler, bunun üzerine Peygamber onlara şu karşılığı verir; «her halde bana tanınmış araplar hakkında soruyorsunuz. Bu kimselerin cahiliye devrinde iyi olanları, şeriat hükümlerini öğrendikleri takdirde İslâm döneminin de iyileridirler.»
Hiç şüphesiz dünya tatlı ve renklidir. Ulu Allah sizi yeryüzünde atalarınızın yerine geçirerek nasıl davranacağınızı gözlüyor. Dünyadan sakınınız, kadınlardan sakınınız, israiloğulları ilk önce kadınlar konusunda denenmiş ve sapıklığa yönelmişlerdir.
Allah’ım, senden hidayet, takva, haramdan kaçınma ve varlık isterim.
Kim bir konuda yemin ettikten sonra yeminde belirttiği istikametin dışında davranmanın takvaya daha uygun olduğunu görürse takvaya uysun.
Allah’dan korkunuz, beş vakit namazınızı kılınız, Ramazan ayı orucunuzu tutunuz, mallarınızın zekâtını veriniz ve başınızdaki yetkililere itaat ediniz ki Rabb’inizin cennetine giresiniz.
Herhangi bir kimse mahzurlu olan şeyden çekinerek mahzurlu olmayan şeyi terketmedikçe takva sahiplerinden olma mertebesine ulaşamaz.

Leave A Reply