Talak Ne Demektir?

0

Talak nedir, ne anlama gelir? İslama göre talak nasıl olur, hakkında bilgi.

talakTalak; Lügatta “bağı çözmek, serbest bırakmak” manâsına gelir. Umumi olarak anlaşılan mânâ ise bir erkeğin karısını boşamasıdır. Böylece bir erkekle hanımı arasındaki manevi bağ çözülmüş, nikah ortadan kalkmış olur.

Advertisement

Boşanma dinimize göre çirkin bir hareket olarak görünmekle beraber kitap, sünnet ve icma ile sabit bir hükümdür. Aralarında geçimsizlik doğan, her türlü çareye baş vurulduğu halde anlaşmaları mümkün olmayan erkek ve kadın boşanabilir, nikah akdini bozabilirler. Dinimize göre boşama hakkı asıl olarak erkeğe aittir. Fakat kadın boşanma hususunda serbest bırakılmışsa o da bu hakka sahip olabilir.

Boşanma Allah’ın asla sevmediği hallerden birisidir. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde: “Mubah şeylerin içinde Allah’ı en çok gazaba getiren şey boşamadır” buyurmuştur.

Talak, yani boşama üç şekilde olur. Bunlardan birincisi Ahsen (yani en güzel tarzda boşama), ikincisi Hasen yani güzel tarzda boşama, üçüncüsü de Bid’at üzere boşamadır. Bir kadının bidat yani kötü bir tarzda boşanması erkeği günahkâr eder.

Asıl olan, kutsal bir müessese olarak kurulan evliliği yıkmamak, iyi geçinmek, erkekle kadının birbirini sevmesidir. Yüce Allah böyle huzurlu evliler üzerine bereketini indirir. İnsan mecbur kalmadığı zaman boşanma yolunu asla seçmemelidir.

Advertisement


Leave A Reply