Talim İle İlgili Cümleler – Talim Gerçek ve Mecaz Anlamı ile

0
Advertisement

Talim ile ilgili cümleler. Talim kelimesi içeren “Talim” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Talim Kelimesiyle Gerçek, Mecaz ve Yan Anlamların Kullanıldığı Cümleler
 • Her sabah erkenden kalkar, gün ağarırken talim yapardık.
 • Eğer böyle talimlere katılmamaya devam edersen başarısız olursun.
 • Atış talimi yapmak için en yakındaki poligona gittik.
 • Para kalmayınca bir hafta boyunca kuru ekmeye talim ettik.
 • Dört yıl süren talimin sonunda meslek sahibi oldu.
 • Askerde sıkı talim yapılıyordu.
 • Bana atış talimi yaptırır mısın?
 • Taksim’de de eskiden çok büyük bir alan ok talim yeri olarak kullanılırdı.
 • Oyuncu zaman içerisinde önem arz eden yetenekleri Matrak talimleri ile kendini geliştirir.
 • İkide birde kazan deviren yeniçerilerin dışında askerlikte talim ve …
 • Talim için kullanılan «matrak» adlı kalkanlar sazdan örülür, üstü pösteki kaplanırdı.
 • Umarım ki talim edilirse okuma bile öğrenecektir.
 • Askerlik psikolojisi: Orduda, personel seçimi, disiplin, talim, moral eğitimi, insan silah ilişkileri gibi konularla ilgilenen bir uygulama alanıdır.
 • Talim terbiye iyi örnek, bunların hepsi geçici şeylerdir.
 • Eskiden usta nişancılar, maharetlerini göstermek için ‘metelik’ denen paraları hedef dikip, atış talimi yaparlarmış.
 • Yeniçerilerin devlet merkezinde silah taşımaları, yasak olduğundan bunların talim zamanında kullanacakları tüfekleri cebecibaşılar verir.
 • Milli Talim ve Terbiye Cemiyeti’nin başkanlığını yaptı.
 • Bu derme-çatma silahlılar, meslekten asker yetiştirilmiş, yıllarca talim görmüş, savaşlarda tecrübe edinmiş Türk alayları tarafından kullanılmıştır.
 • Önce dini telkin ve terbiyelere yöneltilen gençler, daha sonraları av talimleri yaparlardı.
 • Gemilerde talim var / Bahriyeli yârim var.
 • Gençler ata binerler, aralarında tahtadan kılıçlarla savaş talimleri yaparlar, yüzerler, ağırlık kaldırırlardı.
 • Ayrıca bir adam ilim öğrenip bir makam kazandıktan sonra memleketine döndüğünde, evinde atış talimi yaparmış.
 • O zamanki Kâğıthane’de atış talimleri yapılıyordu.
 • At talimleri ve cirit oyunları yeri olarak kullanılırdı.
 • Hazerfan Ahmet Çelebi kuşlar gibi uçmayı aklına koymuş. Okmeydanı’nda rüzgârları kollayıp uçuş talimleri yapmış.
 • Orta Çağdan itibaren boğa güreşi, İspanyol soylularınca savaş talimi olarak yapılmıştır.
 • Ne çocuklar gibi bir avuntu olsun diye okuyun, ne de muhterisler gibi kendinizi talime zorlarcasına.


Leave A Reply