Tam Kafiye Nedir? Tam Kafiye Örnekleri

0

Tam Kafiye nedir? Tam Kafiyenin özellikleri nelerdir, tam kafiye nasıl bulunur? Tam Kafiye örnekleri, şiirler hakkında bilgi.

Tam Kafiye

Tam Kafiye Nedir? Tam Kafiye Örnekleri

TAM KAFİYE;

Tam kafiye, yarım kafiyeye göre daha zengin sesli bir kafiyedir. Bu kafiyede bir ünsüzle (sessizle) birlikte bir de ünlü (sesli) oyumu vardır. Uyum seslerinin birden ikiye çıkması yüzünden böylesi kafiyeler, kulağa daha çok ses vermektedirler.

Tam kafiye bakımından Mehmet Akif’in şu beytine bakalım :

Sana dar gelmeyecek makberi kimler k(az)sın
«Gömelim gel seni tarihe!» desem sığma(az)sın

Bu beyitte kazsın ve sığmazsın sözcükleri biribirleriyle kafiyelidir. Sonlarındaki «sın» redifleri atılınca, geriye kalan sözcüklerin uygunluk gösteren ünlü ve ünsüzleri, a ile z sesleridir. Bunlardan öncekilerde uyum yoktur. İşte bu şekildeki kafiyelere tam kafiye diyoruz.

Not : Dilimize Arapça ve Farsçadan karışmış olan ve aynı uzun ünlüyle biten sözcükler, başka benzerlikleri olmasa bile tam kafiye sayılırlar.

örnek :

Bir bağ idi kim câna me’vâ
Her goncası cennet idi gûyâ
Şeyh Galip

Bu beyitte mısra sonlarındaki a’lar uzun okundukları için tam kafiye sayılmaktadır.


Leave A Reply