Tanburi Büyük Osman Bey Kimdir?

0

Tanburi Büyük Osman Bey kimdir ve ne yapmıştır? Tanburi Büyük Osman Bey hayatı, biyografisi ve eserleri hakkında bilgi.

Tanburi Büyük Osman Bey

Tanburi Büyük Osman Bey; (d. 1816, İstanbul – ö. 1 Ekim 1885, İstanbul), özellikle peşrev formundaki yapıtlarıyla tanınan Osmanlı bestecidir.

Besteci Tanburi Numan Ağa’nın torunu ve Tanuri Zeki Mehmed Ağa’nın oğludur. Tanbur çalmayı kendi kendine öğrendi. II. Mahmud’un musahiplerinden olan babasının aracılığıyla saraya alındı. Kendisini hanende olarak kabul ettirdi. Babasının ölümünden (1846) sonra sazende oldu ve Saray Fasıl Heyeti’nde sersazende olarak görevlendirildi. Mevlevi tarikatından olan Osman Bey saray fasılları dışında, Galata (Kulekapısı) Mevlevihanesi’ndeki ayinlerde de tambur çalardı.

Eserleri

Günümüze ulaşabilen 46 yapıtından 18’i peşrev, 12’si sazsemaisi ve 16’sı şarkı formundadır. Yaşadığı dönemin yenilikçi eğiliminden etkilenen Osman Bey, melodik kurgunun yoğun olduğu, lirik ve akıcı bir üslup geliştirmiştir. Peşrevleri sazsemailerine göre daha başarılıdır. Yegâh, saba, nihavend, hicaz (hümayun), hüzzam, nişabürek, segâh, uşşak ve hicazkâr makamlarındaki peşrevleri türlerinin en değerli örneklerindendir ve daha sonraki bütün peşrev bestecilerini derinden etkilemiştir.


Leave A Reply