Tanım Cümlesi Nedir? Tanım Cümlelerine Örnekler Tanımlamaya Örnekler

0

Tanım cümlesi nedir, nasıl anlaşılır? Tanımlama cümlelerine örnekler nelerdir? Tanım cümlesi örnekleri, tanım anlamı içeren cümleler.

Tanım Cümlesi

Tanım Cümlesi Nedir?

Bir varlığın ne olduğunu anlatan, onu temel özellikleri ile aktaran ve diğer varlıklardan ayıran yönlerini ortaya koyan cümlelerdir. Tanım cümleleri nedir sorusuna cevap verir.

Tanım Cümlelerine Örnekler

 1. ***Tiyatro; insanı, insana, insanla anlatma aracıdır.
 2. ***Konuşmak, duygu ve düşüncelerin sözle ifadesidir.
 3. ***Lirik şiir, duyguların çok etkili ve coşkulu bir biçimde dile getirildiği şiir türüdür.
 4. ***Deneme, yazarının iç konuşma tekniği ile oluşturduğu bir yazı türüdür.
 5. ***Tarih, ulusların yaşamlarını yansıtan bir aynadır.
 6. ***Şaşırmak, herhangi bir olay yada bir durum karşısında ne yapmak gerektiğini bilememek, beklenmedik bir durumla karşılaşınca hayret etmektir.
 7. ***Edebiyat duygu ve düşüncelerin söz ya da yazıyla etkili bir biçimde dile getirilmesidir.
 8. ***Sanat, etkili ve güzel anlatılmış yaşam demektir.
 9. ***Buz, donarak katı hale gelmiş sudur.
 10. ***Harf, seslerin yazı dilindeki işaretleridir.
 11. ***Harcamanın yerinde ve ölçülü yapılması tutumluluktur.
 12. ***Zorunlu durumlarda harcamadan kaçınılması cimriliktir.
 13. ***Gereksinim dışı her harcama savurganlıktır.
 14. ***Deflasyon, Fiyatların genel düzeyinde sürekli bir düşüş durumudur.
 15. ***Bir toplumun tarihsel süreç içinde ürettiği ve kuşaktan kuşağa aktardığı her türlü maddi ve manevi özelliklerin bütününe kültür denir.
 16. ***İstek, bir kimseden bir şeyi yapmasını yada yapmamasını talep etmek demektir.
 17. ***Müzik seslerini göstermeye yarayan müzik yazısına nota denir.
 18. ***Sosyal bilimler dünyanın ve yaşamın insanî ve toplumsal yönlerini inceleyen bir akademik disiplinler grubuna verilen addır.
 19. ***Matematik, fizik, kimya gibi belirli bir bilim dalıyla uğraşan ve bilim dalında uzmanlaşan kişiye ise, “Bilim insanı” adı verilir
 20. ***Bilim insanın gerçeğe ulaşma çabasıdır.
 21. ***Teknoloji, kazanılmış yeteneklerin işe uygulanmasıyla doğaya egemen olmak için gerekli işlevsel yapılar oluşturmaktır.
 22. ***Yorumlama, bir olaya bir duruma bir anlam vermek, gizli yada imgesel bir şeyden yararlanarak ondan bir anlam çıkarmak demektir.
 23. ***Amaç, ulaşılmak istenen sonuçtur.
 24. ***Makale, herhangi bir konuda, bir görüşü, bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılan yazılara denir.
 25. ***Geri dönüşüm, yeniden değerlendirilebilme olanağı olan atıkların, çeşitli işlemlerden geçerek, üretim sürecine yeniden dahil olmasıdır.

Leave A Reply