Tanzimat Fermanı Nedenleri, Özellikleri ve Sonuçları

0

3 Kasım 1839 tarihinde yayımlanan Tanzimat Fermanının maddeler halinde sebepleri 7 nedenleri ile özellikleri ve sonuçları hakkında bilgi veren yazımız.

TANZİMAT FERMANI (3 Kasım 1839)

Advertisement

İlân Edilme Nedenleri

a. Mısır sorununun daha fazla büyümesini önleme,

b. Avrupalı devletlerin kazanılmak istenmesi

c. Rusya’nın müdahalesini önleme düşüncesi

Advertisement

d. Devletin çöküntüden kurtarılması için daha köklü ıslahatlar yapılması gerektiği inancı

Bu fermanla padişah, şunların yapılacağını bildiriyordu:

1. Müslüman ve Hıristiyan bütün uyrukların, ırz, namus, can ve mal özgürlüğüne ve güvenlisine kavuşması

2. Vergilerin, herkesin gelirine göre düzenli bir şekilde alınması ve toplanması

3. Askerlik işlerinin bir düzene konulması ve askere alınma ve bırakılmanın sağlam bir esasa bağlanması

4. Mahkemelerin açık olması ve hiç kimsenin haksız yere idam edilmemesi, zehirlenmemesi

Advertisement

5. Herkesin mal ve mülküne sahip olması ve bunu miras olarak bırakabilmesi

6. Rüşvet ve iltimasın kalkması

Tanzimat Fermanı’nın özellikleri

1. Bu fermanla getirilen en büyük yenilik, her gücün üstünde bir yasa gücü bulunduğu düşüncesinin kabul edilmiş olmasıdır.

2. Bu fermanla askerlik, maliye, yönetim ve hukuk alanında yenilik yapılmıştır.

3. Ayrıca, bu fermanla askerlik düzeni bir ocak şeklinden, bir vatan görevi şekline dönüştürüldü.

4. Bu ferman aynı zamanda Osmanlı ülkesinde anayasacılıgın ilk aşaması sayılır.

5. Avrupa hukuk kurallarına göre işleyen mahkemeler ilk kez bu devirde açıldı.

TANZİMATIN SONUÇLARI

Bu fermanla, Müslüman olmayan Osmanlı uyruklular daha çok güvenceye kavuştular.

Avrupa ülkeleri, Osmanlıların içişlerine eskisine oranla daha çok karışmaya başladılar.

Advertisement

Bu olumsuz sonuçlarına karşılık Tanzimat, Batı yolunda atılmış ciddi bir adımdır.

• Çağdaşlaşma yolunu açmış,

• Anayasacılık hareketinin

• Hukuk devleti anlayışının

temelini atmıştır.

Ayrıca bu dönemde, Batıyı daha iyi anlayan aydınlar yetişmiştir. Tanzimat Edebiyatı denilen bir akım ortaya çıkmıştır.


Leave A Reply