Taoizm Dini Hakkında Temel Bilgiler

0

Dünyada oldukça yaygın dinlerden birisi olan Taoizm ile ilgili olarak genel ve temel bilgilerin yer aldığı yazımız. Taoizm dininin inanç ve ibadet esasları.

taoizmÇin’in en eski dinlerinden biri olan Taoizm, Şintoizm ve Konfüçyanizm’e tepkisel olarak ortaya çıkmış bir dindir. Kurucusu Lao Tzu (Lao-Tse)’dur. Hayatı hakkında az bilgiye sahip olunmasına rağmen Honan’da doğduğu, MÖ. 604-517 yılları arasında yaşadığı ve Konfüçyüs’ün çağdaşı olduğu düşünülmektedir.

Advertisement

Taoizm, mistik yönü ağır basan bir yapıya sahiptir.

Taoizm “Tao” kavramı üzerine inşa edilmiştir. Tao “yol, doğruluk, tabii dünya nizamı” gibi anlamlara gelir. Taoizm’in büyücüleri, rahipleri, rahibeleri, dinî şefleri ve kendine has ayinleri vardır.

Taoizm’e göre insan raks ve sarhoşlukla vecde ulaşabilir. Hayatını tehlikesiz bir şekilde yaşamak ve sürdürmek isteyen insan iyi bir yemek rejimi oluşturarak aşırılıktan kaçınmalıdır. Böylece ölümü biraz daha geciktirmiş olur.

Taoizm’in başlıca öğretisi, ebedi, gayri-şahsi mistik bir üstün varlıkla ilgilidir.

Advertisement

Taoizm’e göre bu alem mevcut olan (Yang)’la mevcut olmayan (Ying)’ın birleşmesinden meydana gelmiştir.

Bazı kaynaklara göre Tao, Tanrı’nın sembolleşti-rilmiş varlığı olarak anılmaktadır.

Taoizmin temeli mistik panteizmdir. Yani herşey Tanrısal bir özellik taşır. Tao, dünyayı yöneten sebeptir. O görülmeyen, işitilmeyen, kavranılması mümkün olmayan bir yaratıcı prensip olarak algılanmaktadır.

Taoizme göre insan, ancak manevi yönüyle insandır. Bunun için Tao; rehber olarak kabul edilmelidir.

Taoizmin temel prensibi “iyilere karşı iyilik yapmak, iyilik yapmayanlara karşı yine iyilik yapmak, böylece her şeyin iyi olmasını sağlamak” olarak özetlenebilir.

Taoizmin ahlak anlayışı üç ana noktada toplanabilir. Bunlar; basit bir hayat yaşayarak tutumlu olmak, mütevazi olup nefsini gurur ve kibirden uzaklaştırmak ve bütün canlılara karşı merhametli olmaktır.

Advertisement

Taoizm ‘in mukaddes kitabı Tao-Te-King (Tao ve Fazilet)’dir.

Toplam taraftar sayısı yaklaşık olarak 95 milyon civarında olan Taoizm, günümüzde Çin, Japonya, Kuzey ve Güney Kore’de yaygın bir din olmasına karşın taraftarlarının büyük bir çoğunluğu Güney Kore’de yaşamaktadır.


Leave A Reply