Tarih Bölümü Mezunu (Tarihçi) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır? Görevleri

0
Advertisement

Tarihçi nedir ve nasıl olunur? Tarih Bölümü Mezunu ne iş yapar, çalışma ortamları ve iş olanakları nelerdir? Nerelerde çalışabilirler?

tarihçi

Tarih Bölümü Mezunu (Tarihçi) Ne İş Yapar? Nerelerde Çalışır?

Tarihçiler, çeşitli tarihi belgeleri ve kaynakları inceleyerek geçmişi araştırır, analiz eder, yorumlar ve sunar.

Ne İş Yapar?

Tarihçiler genellikle şunları yapar:

 • ***Arşivler, kitaplar ve eserler dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan geçmiş verilerini toplar
 • ***Özgünlüğünü ve önemini belirlemek için tarihsel bilgileri analiz eder ve yorumlar.
 • ***Belirli bir alandaki tarihsel gelişmeleri takip eder
 • ***Eğitim programları ve sunumlarla halkla iletişim kurar
 • ***Müzelerdeki, ziyaretçi merkezlerindeki ve tarihi yerlerdeki materyalleri ve eserleri arşivleme veya koruma görevini üstlenir.
 • ***Tarihsel konular ve koruma konularında tavsiye veya rehberlik sağlar
 • ***Bulgular ve teoriler hakkında raporlar, makaleler ve kitaplar yazar.

Eğitimi:

Tarih bölümü eğitim süresi 4 yıldır.

Nerelerde Çalışır?

Tarihçiler, üniversiteler, işletmeler, kar amacı gütmeyen kuruluşlar, tarihi dernekler ve diğer kuruluşlar için araştırma ve analiz yapar. Çalışmalarında devlet ve kurumsal kayıtlar, gazeteler, fotoğraflar, röportajlar, filmler ve yayınlanmamış yazılar (kişisel günlükler ve mektuplar gibi) dahil olmak üzere çeşitli kaynakları kullanırlar. Ayrıca bu belgeleri ve eserleri işleyebilir, kataloglayabilir ve arşivleyebilirler.

Advertisement

Birçok tarihçi, geçmiş olaylarla ilgili kamu bilgisini biçimlendirmek veya oluşturmak için tarihi sunar ve yorumlar. Genellikle belirli bir kişi, alan, fikir, organizasyon veya olayın tarihsel profilini izler ve oluşturur. Araştırmaları tamamlandıktan sonra bulgularını makaleler, kitaplar, raporlar, sergiler, web siteleri ve eğitim programları aracılığıyla sunarlar.

Tarihsel derneklerde, tarihçiler eserleri korur ve tarihi binalar, dini gruplar ve savaş alanları gibi çok çeşitli konuların tarihsel önemini açıklar.

İşletmeler için çalışan tarihçiler, yasal davalar ve yasal konular için tarihsel kanıtları inceleyebilir.

“Tarih Bölümü” bölümü mezunları Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programını veya Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) işbirliği ile açılan /açılacak pedagojik Formasyon programını başarı ile tamamlayanlar, lise ve dengi okullarda Tarih Öğretmeni olabilirler

Tarihçiler ayrıca müzelerde, arşivlerde, tarihi topluluklarda, araştırma kuruluşlarında ve kar amacı gütmeyen kuruluşlarda çalışır. Bazıları bu kuruluşlar için danışman firmalarda çalışırken, bazıları da bağımsız danışman olarak çalışır.

Tarihçilerde Bulunması Gereken Özellikler;

Tarihçiler aşağıdaki özel niteliklere de sahip olmalıdır:

Advertisement
 • Analitik beceri. Tarihçiler, tarihî kaynaklardaki bilgi ve verileri inceleyebilmeli ve kaynakların yazılı belgeler, görsel görüntüler veya maddi eserler olup olmadığına dair mantıklı sonuçlar çıkarabilmelidir.
 • İletişim yetenekleri. İletişim becerileri tarihçiler için önemlidir çünkü birçoğu tarihi uzmanlıklarını halka tanıtır. Tarihçiler ayrıca sözlü tarih toplamak, müşterilere danışmak veya iş yerindeki meslektaşlarla işbirliği yapmak için insanlarla görüşürken iletişim becerilerine ihtiyaç duyarlar.
 • Problem çözme yetenekleri. Tarihçiler geçmişle ilgili soruları cevaplamaya çalışırlar. Geçmiş bir fikir, olay veya kişi hakkında bilinmeyen bir şeyi araştırabilirler; tarihsel bilgiyi çözer; veya geçmişin bugünü nasıl etkilediğini tanımlarlar.
 • Araştırma becerileri. Tarihçiler, çok sayıda tarihi belge, metin ve diğer kaynaklardan gelen bilgileri inceleyip işleyebilmelidir.
 • Yazma Becerileri. Yazma becerileri, bulgularını sıklıkla raporlarda, makalelerde ve kitaplarda sundukları için tarihçiler için gereklidir.


Leave A Reply