Tarih Çeşitleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Tarih çeşitleri nelerdir? Yazılışlarına, konusuna göre tarih çeşitleri ve özellikleri hakkında bilgi.

tarih-cesitleri
TARİH ÇEŞİTLERİ VE ÖZELLİKLERİ
Konusuna göre tarih çeşitleri:
1. Genel Tarih: İnsanın yeryüzündeki bütün geçmişini, siyasi ve sosyal hayatını, kültür ve medeniyet alanındaki ilerlemelerini başlangıcından günümüze kadar bütünüyle araştırır, inceler.
Genel tarihte geçmiş, bir bütün olarak incelenir. Ayrıntılar uzmanlara bırakılır.
2. Uygarlık Tarihi: İnsan topluluklarının meydana getirdikleri uygarlıkları inceler.
3. Bilim Tarihi: İnsanlığın gelişmesinde etkili olan bilimsel buluş ve gelişmeleri inceler.
4. Özel Tarih: Sadece bir milletin ya da devletin siyasi ve sosyal hayatını, kültür ve uygarlığını konu edinir.
5. Siyasi Tarih: Tarihte meydana gelen savaş, barış ve antlaşmalar gibi siyasi olayları inceler.
Yazılış şekillerine göre tarih çeşitleri:
1. Hikayeci (Rivayeti) Tarih: Neden-sonuç belirtmeden, doğrudan hikaye yoluyla anlaşan tarih çeşidir.
2. Öğretici (Pragmatik) Tarih: Toplumun ahlak ve karakterini geliştirmek amacıyla olaylar ve kişilerden ilgi çekecek şekilde söz eden tarih çeşididir.
3. Sosyal Tarih: Öğretici tarihin duygusal yönlerinden sıyrılmış çeşididir.
4. Neden-Nasılcı Tarih: İnsanlık tarihin bütün gelişmelerini neden-sonuç ilişkileri içinde araştıran tarih çeşididir.


Leave A Reply