Tarih Devirleri ve Özellikleri

0
Advertisement

Tarih devirleri nelerdir? Tarih devirlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri ve özellikleri nelerdir, hakkında bilgi.

TARİH DEVİRLERİ

Tarih Devirleri yazının bulunması ile başlayıp günümüze kadar gelmektedir. Çağların ayrımında evrensel olaylar etkili olmuştur.

Tarih devirlerinin özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:

a) İlkçağ (M. Ö 3500- M. S 375):

✓ En uzun süren devirdir. Yazının bulunmasıyla başlayıp, Kavimler Göçü’ne kadar devam etmiştir.

Advertisement

✓ Bu dönemdeki uygarlıklar, gelişmiş bilimsel çalışmalar yapmıştır.

✓ Tek tanrılı dinler ortaya çıkmıştır. (Musevilik – Hıristiyanlık gibi)

b) Ortaçağ (M. S 375- 1453):

✓ Bu dönem Kavimler Göçü ile başlayıp, İstanbul’un Fethi’ne kadar devam etmiştir.

✓ Bu döneme Avrupa Kıtası’nda yaşanan gelişmeler damgasını vurmuştur. “Feodalite” denilen, merkezi otoritenin zayıf olduğu, eşitsizliğe dayalı bir düzen Avrupa’ya hakim olmuştur. Ayrıca Kilise ve Papalık etkisini siyasi, sosyal ve ekonomik alanda artırmış ve “Skolastik Felsefe” bilimsel çalışmaları ve özgür düşünceyi önlemiştir.

✓ Ortaçağ’da İslam dünyasına karşı Haçlı Seferleri düzenlenmiştir.

Advertisement

c) Yeniçağ (1453 – 1789):

✓ Bu devir İstanbul’un Fethi ile başlayıp Fransız ihtilali’ne kadar devam etmiştir. Bu dönemde Avrupa’nın düşünsel, yönetsel ve ekonomik yapısı Teknik Buluşlar’la (kağıt, matbaa, barut, pusula) değişmiştir.

Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reformun ortaya çıkmasına ortam hazırlamıştır.

d) Yakınçağ (1789- ? ):

Fransız İhtilali ile başlayıp günümüze kadar süren dönemdir.

Bu devirde ulusal, laik devletler kurulmaya başlamış, demokrasi ve milliyetçilik akımı tüm dünyaya yayılmıştır.

Tarih Devirleri ile İlgili Genel Bilgiler:

*** Tarih Devirleri’nin ayrılmasında evrensel nitelikli olaylar etkili olmuştur.

*** Tarih Devirleri’nin süreleri günümüze doğru sürekli kısalmıştır.

Bu durumun görülmesinde;

a) Toplumların bilgi birikiminin artması

Advertisement

b) Kültürel etkileşimin yaşanması etkili olmuştur.


Leave A Reply