Tarih İle İlgili Cümleler, “Tarih” Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

0
Advertisement

Tarih ile ilgili cümleler. Tarih kelimesi içeren “Tarih” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

arjantin tarihi

Kaynak: wikipedia.org

 1. Tarihçilerin üzerinde anlaşamadığı bir husus vardır.
 2. Tarihi kişiliklerin birçoğunun ortak özelliği hiçbir zaman yılmamalıdırlar.
 3. Tarihi ile barışık olmayan milletler yok olmaya mahkumdur.
 4. Diogenes Laertius Eski Yunan felsefesinin tarihini anlatan yapıtına Pittakos’a ait olduğu söylenen birkaç özdeyiş ve beş dize ile Pittakos’un ağzından Kroisos’a yazılmış sahte bir mektubu almıştır.
 5. Hunan yönetim bölgesindeki Changsha’yı Jiangxi yönetim bölgesindeki Nanchang’a bağlayan tarihsel anayolun üzerindedir.
 6. Rezervasyon ayrıcalığından faydalanarak planlı olan gezi ya da seyahatiniz de aracınızı ileri bir tarihe rezerve etmeniz de mümkün.
 7. Ölümle korkunun yol açtığı ruhsal çöküntü, yalnızlık ve duygusal yoksullaşma gibi temaları işleyen albüm, rock tarihinin listelerde en uzun süre kalan yapıtı oldu.
 8. İlçedeki başlıca tarihsel yapı, Erenler köyünde yer alan ve 16. yüzyıla ait olduğu sanılan Binoklu Hasan Baba Türbesi’dir.
 9. Yom Irmağı (mae nam) kıyısında ve Sukhothai-Nan karayolu üzerinde, çok sayıda tapınak ve kalıntının bulunduğu tarihsel bir bölgede yer alır.
 10. Kaynaklarda Phraortes olarak geçen adı, İÖ 5. yüzyılda yaşamış Eski Yunanlı tarihçi Herodotos‘un yapıtlarında bu biçimde anılmasından kaynaklanır.
 11. Philostorgios’un ancak bir bölümüyle korunabilmiş olan kilise tarihi, yazılı Ariusçu kaynakların tek kitapta toplanmış en kapsamlı derlemesidir.
 12. Eski manastır ve kilise topraklarında tıp tarihinin ilk psikiyatri kurumlan sayılan dört akıl hastanesi açtı.
 13. İngiltere tarihinde krallık iddiasında bulunanların yaşlısı (The Old Pretender) James Edward, Perth’te kral ilan edildi.
 14. Kentteki tarihsel yapılardan çok azı günümüze ulaşmıştır.
 15. Perslere ilişkin ilk değinme Asur hükümdarı III. Şalmanezar’a ait İÖ 844 tarihli kayıtlarda yer alır.
 16. Marşın özgün el yazması Maryland Tarih Derneği’nde bulunmaktadır.
 17. Araç kiralama işleminiz için gereken belgeler ve kiralama sizleşme işleminin akabinde aracınızı belirlediğiniz tarihe kadar kullanmanız mümkün.
 18. Chanti, Montepulciano, Montalcino ve San Gimignano gibi kasabalar, tarihi şarap imalathaneleri ile hem damağa hem de ruha hitap eden deneyimler sunuyor.
 19. Baia Mare adının geçtiği ilk belge ise 1329 tarihlidir.
 20. 1703’te Çar I. Petro (Büyük) tarafından kurulduktan sonra 200 vıldan uzun bir süre (1712-1918) başkent olarak kalmış, 1917’de Şubat ve Ekim devrimlerine, II. Dünya Savaşı’nda da Almanlara karşı gerçekleştirilen, tarihin en büyük savunmalarından birine sahne olmuştur.
 21. Bahreyn tarih öncesi çağlardan bu yana yerleşim yeridir.
 22. 1521’den 1602’ye değin Portekizlilerin, 1602’den 1783’e değin de İranlıların yönetiminde kalan adaları, bu tarihten sonra Arap kökenli el-Halife ailesinden şeyhler yönetmiştir.
 23. Bölgenin, 1033’te Seyyid Salar Mesud tarafından ele geçirilmesinden önceki tarihi hakkında çok bilgi yoktur.
 24. Adını Kırım hanı Mengli Giray’ın 1503’te yaptırdığı hanlık sarayından alan Bahçesaray, bu tarihten sonra önem kazandı.
 25. Saray dışında, tarih ve mimarlık bakımından önem taşıyan birçok binanın bulunduğu Bahçesaray, 17 Haziran 1736’da Ruslar tarafından yağmalandı.
 26. Boks tarihinde en güçlü sağ yumruğu olan boksör kabul edilir.
 27. Bunlardan ilki, 25 Aralık 1963 tarihli onuncu İsmet İnönü hükümeti, ikincisi de, 12 Kasım 1979 tarihli altıncı Süleyman Demirel hükümetidir.
 28. Tarih öncesi dönemde kurulan Baden, geçmişte de bir Roma kaplıcasıydı (aquae).
 29. M.S. 869 tarihli bir belgeye göre, burada Franklara ait bir imparatorluk sarayı vardı.
 30. İS 1. yüzyılda Romalı tarihçi Tacitus’un sözünü ettiği kükürtlü kaplıcalar, bugün de çok sayıda turist çeker.
 31. Başlıca yapıları, kumarhane binası, modern kaplıcalar, markgraf mezarlarının bulunduğu Stiftskirche ve eskiden Baden markgrafları ile grandüklerinin oturduğu, bugün tarih müzesi olarak kullanılan 15. yüzyıl yapısı Yeni Saray’dır.
 32. Yerel tarih ve arkeoloji derneklerinin sayısı bakımından da ön sırada yer alan eyaletin her yöresinde müzik, spor ve bahçecilik kulüpleri bulunur.
 33. Bu tarihten itibaren ülkede başlayan Sovyet etkinliği giderek artmıştı.
 34. Tütün ekiminin tarihi 19. yüzyılın ikinci yarısına değin uzanır.
 35. İlçedeki en önemli tarihsel yapılar arasında Büyük Cami, Tayyar Paşa Camisi ile Emir Mirza Bey ve Hızır Bey türbeleri sayılabilir.
 36. Baghelkhand, Hindistan’ın orta kesiminde, Madhya Pradesh eyaletinin doğusunda tarihsel bölge.
 37. Ünlü tarihsel villaları arasında, dilenciler, cüceler, canavarlar ve başka garip figürlerden oluşan 60’ı aşkın Bizans heykelinin bulunduğu Palagonia Villası (1715) ile Valguarnera Villası (1721) ve Chartreuse tarikatı keşişlerine özgü cüppeler giymiş mumdan heykelleriyle ünlü Butera Villası (1639) sayılabilir.
 38. Harsin, Aliştar ve Hürremâbad’da tarihöncesi yerleşim alanları vardır.
 39. 1977’de bazı değişiklikler yapılan 1967 tarihli anayasa uyarınca, yürütme yetkileri beş yıllık bir dönem için halk tarafından seçilen başkanın elinde toplanmıştır.


Leave A Reply