Tarih Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Tarih ne anlama gelir? Tarih kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir olayın gününü, ayını ve yılını bildiren söz
2. Toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden doğan, olayları zaman ve yer göstererek anlatan, bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyeti inceleyen bilim
3. Bir konuyu geçmişi ve gelişimi içinde inceleyen anlatı
“Sen bana bir ata yadigârısın, geçmişin tarihini saklayan kutsal bir tomarsın!” – R. H. Karay
4. Tarih kitabı
“Cevdet Paşa’nın Osmanlı Tarihi.”
5. Tarih dersi
“Ertesi gün tarih imtihanı vardı.” – Y. Z. Ortaç
bir şeyin üzerine tarih yazmak
unutulmak, yalnız adı kalmak
“Bir yaş gelir ki ondan sonra ehemmiyet verdiğiniz şeyler tarihe karışmış yani hayattan çıkmıştır.” – A. Ş. Hisar
önemli sayılan bir olayın, çoğunlukla nazım biçiminde söylenen sözlerle, ebcet hesabına göre tarihini belirtmek
önemi bakımından unutulmayacak bir durum kazanmak
“Bütün ömründe tek bir kitap yazmış ve sadece bu kitabıyla tarihe geçmiştir.” – A. Boysan
1. Yazının bulunmasından önceki çağlar
2. Yazının bulunmasından önceki insan topluluklarının evrimini inceleyen bilim, prehistorya
Divan edebiyatında, ebcet hesabına göre yalnız noktalı harfleri sayıldığında söz konusu olayın tarihini gösteren dize veya söz
Tarihlendirmede yanılgı içinde bulunma, anakronizm
Olayların, durumların veya gelişmelerin yaşayanlardan, dinleyenlere aktarılması yoluyla oluşturulan tarih bilgisi
Edebiyat tarihi
Hicri takvimin belirttiği tarih
Bir kimsenin doğduğu tarih
Oldukça eski bir zamanda, bir zamanlar
“Sen enayiliğine doyma! Ta fi tarihinde söyledimdi sana.” – N. Hikmet
Miladi takvimin belirttiği tarih
Bütün edebî hareketleri ve dönemleri, yazarları, şairleri, dil ve üslup özelliklerini açıklayan bilim dalı veya kitap, yazın tarihi
“Edebiyat tarihinde ise onun adına hiçbir türlü rastlayamazsınız.” – S. Birsel


Leave A Reply