Tarih Nedir? Tarihin Tanımı

0

Tarih nedir tarih nasıl tanımlanır? Tarihin konusu ve niteliği ile tarihin kaynakları ile ilgili genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tarih Nedir?
TARİHİN TANIMI

Advertisement

Tarih, insan topluluklarının birbirleriyle olan ilişkilerini yer-zaman göstererek, neden-sonuç ilişkisi içinde ve doğru olarak anlatan bir bilimdir.

Yaşadığımız olaylar geçmişte oluşur veya oluşmaya başlar, bugünkü biçimini alır. Bir olay kendinden önceki başka bir olayın sonucu, kendinden sonraki diğer bir olayın sebebidir.

TARİHİN KONUSU VE NİTELİĞİ

Tarihi olaylar ve bu olayların meydana geldiği insan toplulukları tarih biliminin konusunu oluşturur.

Advertisement

1- İnsan Toplulukları:

a)Klan (Gen)
b)Aşiret
c)Kent devletleri (site, polis, nom)
d)Devlet
e)İmparatorluk

2- İnsan topluluklarının ilişkileri (ayaklanma, savaş, barış, antlaşma) 1

3- İnsan topluluklarının kültür ve uygarlıkları

a)Devlet örgütü
b)Eğitim ve öğretim (yazı, dil)
c)Ordu
d)Bilim ve teknik
f)Dinsel inanış
g)Toplumsal yaşam (töre, görenek)
h)Ekonomik hayat (tarım, ticaret, sanayi, hayvancılık, el sanatları)
i)Güzel sanatlar (mimari, resim, müzik, heykel, tiyatro)

Bir tarihi olay kendi zamanındaki maddi ve manevi değerler içinde değerlendirilmelidir. Olayın yeri ve zamanını iyi bilmek gerekir. Tarih olaylarının deneyi, gözlemi yapılamaz ve tekrarlanamaz. Tarih olayları tabiat olaylarından farklı bir özellik taşır.

Advertisement

TARİHİN KAYNAKLARI

Yazısız Kaynakları

a)Taş, toprak ve kemikten yapılan eşyalar.
b)Mezarlar.
c)Mağara resimleri ve kabartmalar.
d)Fosiller. (İnsan ve hayvan kemikleri)
e)Silahlar.

Yazısız kaynaklar, tarih öncesi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılan kaynaklardır.

Yazılı kaynaklar:

a)Yazıtlar (kitabeler)
b)Tabletler
c)Kitaplar
d)Fermanlar, antlaşmalar

Yazılı kaynaklar tarihi devirlerin aydınlatılmasında yararlanılan kaynaklardır. Kesin bilgiler verir.

TARİHE YARDIMCI BİLİMLER

1.Dil bilimi (filoloji)

2.Para bilimi (nümizmatik-meskûkat)

3.İnsanların köken ve ırklarını inceleyen bilim (Antropoloji)

Advertisement

4.Yer bilimi (Coğrafya)

5.Belgeler bilimi (Diplomatik)

6.Kitabeler bilgisi (Epigrafi)

7.Halk bilimi (Etnografya)

8.Eski yazı bilimi (Paleografi)

9.Eski eserler bilimi (Arkeoloji)

10.Toplum bilimi (Sosyoloji)

11.Takvim bilimi (Kronoloji)

Tarih Kronoloji


Leave A Reply