Tarihin Kaynakları Nelerdir?

0
Advertisement

Tarihin kaynakları kaça ayrılır? Tarihin yazılı ve yazısız kaynakları hakkında bilgi.

tarihin-kaynaklariTARİH KAYNAĞI NEDİR?

Tarihçinin amacı, diğer bilimlerde de olduğu gibi gerçeği bulmaktır. Bunun için kaynaklara başvurur.

Tarih hakkında bize bilgi veren, onu doğru anlayabilmemiz için tanıklık yapan her türlü malzemeye kaynak denir.

Bunlara belge ya da vesika da denilir.

Yazılı Kaynaklar

Advertisement

Tabletler, papirüsler, parşömenler ya da kağıt üzerine yazılmış metinler (mektuplar, idarî yazışmalar, kitaplar vb.) taş ya da metal üzerine kazınmış kayıtlar (paralar, madalyalar…)

Yazısız Kaynaklar

Abideler, mezar taşları, çömlekler, araçlar, resimler, silahlar, elbiseler, kasetler, filmler vb.

Not: Ayrıca birinci elden kaynaklar ve ikinci elden kaynaklar söz konusudur. Örneğin kitabeler, yazılı belgeler, araç-gereçler, eşyalar… birinci elden kaynaklardır. Birinci elden kaynaklar bize gerçeği daha iyi yansıtırlar. Yeter ki onları incelerken ve yorumlarken hata yapmayalım.

İkinci elden kaynaklar (kitaplar vb.) eksik ve taraflı olabilir. Bu nedenle bu kaynaklar eleştirel bir yaklaşımla ele alınmalıdır.

Advertisement


Leave A Reply