Tarihte Neden Sonuç ve Yer Zaman İlişkisi

0
Advertisement

Tarihte neden sonuç, yer zaman ilişkisi nasıldır? Tarihte neden-sonuç, yer zaman ilişkisi neden önemlidir, hakkında bilgi.

Tarihte Neden-Sonuç İlişkisi

Tarihte neden-sonuç ilişkisi büyük önem taşır. Tarihi bir inceleme, bir ölçüde nedenlerin incelenmesidir. Çünkü her tarihi olayın mutlaka bir nedeni ve sonucu vardır. Tarihçi, olayları neden-sonuç ilişkileri içinde ele alır. Yoksa yapılan, kronoloji olur.

Bir olayın nedenleri çok sayıda ve karmaşık olabilir. Tarihçi bunları ayıklayıp sıraya koymalıdır.

Tarihte, belli bir olayın sonucu ya da sonuçları, daha sonraki bir olayın nedeni ya da nedenleri arasındadır. Bu nedenle tarih,

neden-olay-sonuç-neden-olay-sonuç…

Advertisement

zinciri içinde ileriye doğru hareket eden bir bütünlük gösterir.

Tarihte Yer ve Zaman

Tarih olaylarında zaman ve yer de çok önemlidir. Tarihçi, incelediği dönem ve kişileri kendi çağlarının koşulları içinde anlaya-bümelidir. Bunun için de olayın zamanı belirlenmiş olmalıdır. Olayın yeri (coğrafi koşullar) de olayın daha iyi anlaşılmasını sağlar.

Tarihte Eğilim

Tarihçi, sadece olayları ve bu olayların neden ve sonuçlarını ortaya çıkarmakla yetinmez. Tarihsel olayların dünden bugüne ve yarına aktığının bilincinde olan tarihçi, tarihte “eğilim” arar.

Eğilim, olayların akış yönüdür. Tarihin eğilimleri tarihçinin dünü, bugünü ve bir ölçüde yarını anlamasında önemli ipuçları verir.

Advertisement

Çağımızın olaylarını anlamak için tarihçi, tarihin eğilimlerini bulmak durumundadır.


Leave A Reply