Tarihte Orta Amerika

0
Advertisement

Orta Amerika tarihi ile ilgili olarak kısa ve genel bilgilerin yer aldığı yazımız.

Tarihte Orta Amerika

Bundan 1500 yıl kadar öncesine bir göz atacak olursak, Orta Amerika’da büyük bir medeniyetin parladığını görürüz. Aztek ve Mayalar çok eskiden, Orta Amerika’da parlak bir medeniyet geliştirmişlerdi. Bu medeniyetin özellikle 400-500 yıllarında en parlak devrine eriştiği anlaşılıyor.

Mayalar, henüz demir aletleri olmadığı halde, taş heykeller yapmış, astronomi ve matematikte ileri gitmişlerdi. Daha sonra yaşayan Aztekler’de Mayalar’dan kültür bakımından faydalanmışlardır.

Sonradan bu medeniyet yavaş yavaş yıkılmıştır. Avrupalılar buraya ayak bastıkları zaman eski şehirlerden çoğu harabe haline gelmiş bulunuyordu.

Advertisement

Orta Amerika kıyılarını Kristof Kolomb, dördüncü seyahatinde dolaşmıştır (1502). Bazı tarihçiler onun bu dolaşmalarla, denizden doğuya varacak bir geçit aradığına inanmaktadırlar.

Orta Amerika’ya Avrupalıların ilk yerleşme hareketleri 1509’dan itibaren başlar. 1513’te Balboa, Büyük Okyanus sahiline geçmiş, gene aynı tarihte Avila da Kosta Rika’yı keşfetmiştir. Avrupalıların ilk defa devamlı olarak yerleştikleri tarih 1515’tir, Orta Amerikanın diğer tarafları 1519’da Meksikayı keşfe başlayan Hernando Cortez tarafından 1522 ve 1525 yıllarında keşfedildi. 1519 yılında kurulan Panama şehri, bundan sonraki keşif seyahatleri için bir üs vazifesi gördü. Güney Amerika’da ki zengin İspanyol kolonilerinin kilit noktası da Panama idi. Bu bakımdan, Panama büyük bir hızla gelişerek zengin bir bölge oldu.

Yeni Dünya’yı zapt eden İspanyollar Peru’nun hazinelerini memleketlerine taşımak için, bugün Panama Kanalı’nın Atlas Okyanusu’na açıldığı, bölgedeki Portobello limanını kullanırlardı.

Bugün Orta Amerika’nın on bir milyonu geçen nüfusunu Kızılderililerle İspanyollar teşkil eder. Mayalar IV. ve X. yüzyıllar arasında kuzeydoğu bölgede büyük bir medeniyet meydana getirmişlerdi. Sonradan bunlar Yucatan Yarımadası’na çekilince Güney Amerika’dan gelen ilkel Kızılderililer buraya yerleşti. Bugün ahalinin büyük bir kısmı İspanyollarla yerli halkın karışmasından çıkmıştır.

Advertisement

Leave A Reply