Tarihte Pakistan

0

Kardeş ülkelerden birisi olan Pakistan’ın tarihi ile ilgili olarak genel bilgilerin kısaca verildiği yazımız.

Pakistan BayrağıHindistan’a gelen ilk Müslümanlar Araplardır. İlk Arap istilası VIII. yüzyılın ilk yıllarında Emeviler çağında oldu, Araplar Hindistan’ın bugün Pakistan diye bilinen bölgesini işgal ettiler. Hindistan’a gelen başka kavimler Hint geleneklerini benimsedikleri halde Müslümanlar kendi kültürlerini korudular. Hindistan’daki İngiliz idaresi sırasında Hindular Müslümanlar’a üstün durumdaydılar. 1930′ dan sonra Müslümanlar arasında yeni bir yurt yaratmak için kuvvetli bir cereyan başladı. İngiltere’de okuyan Müslüman öğrenciler 1933 yılında «Pakistan» adını ortaya attılar. Bu kelime Pencap, Afganistan, Kişmir kelimelerinin ilk harfleri alınıp sonuna «ülke» anlamındaki «İstan» getirilerek yapılmıştır. Aynı zamanda «pak» Ordu dilinde «sâf, temiz» demek olduğu için, Pakistan «sâf ülke, temiz ülke» anlamına da gelir.

Advertisement

Hindistan’daki Müslüman Birliği’nin önderi olan Mehmed Ali Cinnah hür Pakistan hareketini yönetti, Pakistan’ın kurucusu oldu. 1947’de Pakistan dominyonu kurulunca da, ülkenin ilk genel valiliğine tayin edildi.

Hindistan’ın bu şekilde parçalanması birtakım iç kargaşalıklara yol açtı. Meydana gelen ayaklanmalar sırasında binlerce kişi öldü. Ayrıca, Hindistan’la Pakistan arasındaki göç hareketleri sırasındaki hastalıklar da binlerce kişinin ölümüne yol açtı. Çünkü ülkenin kuruluşu sırasında 4.000.000 Hindu Pakistan’dan Hindistan’a; 6.000.000 Müslüman da Hindistan’dan Pakistan’a göç etmişti. En sonunda, çeşitli siyasi güçlüklerin hallinden sonra Pakistan 1956’da bağımsız bir cumhuriyet haline geldi.


Leave A Reply