Tarihte Romanya

0

Karadeniz kıyısında yer alan bir balkan devleti olan Romanya’nın tarihi ile ilgili olarak temel bilgilerin verildiği yazımız.

RomanyaÇok eskiden Romanya’ya Daçya (Dacia) denirdi, buralarda Daçyalılar otururdu. M.S. II. yüzyılda Daçya’yı Romalılar aldılar, halka Roma kültürünü aşıladılar. Altı yüzyıl boyunca Romanya Gotlar, Barbarlar, Hunlar, Avarlar, Slavlar, Moğollar gibi çeşitli milletlerin istilalarına uğradı. Özellikle Slavlar’ın buralarda büyük etkileri oldu.

Advertisement

Romanya’daki ilk prenslikler XIV. yüzyılda Boğdan’la Eflâk’ta görüldü. Yalnız bu, ülkenin Türkler tarafından zaptedilmesinin önüne geçemedi. Böylece Romanya uzun zaman Osmanlı İmparatorluğu’nun idaresi altında yaşadı. Zaman zaman milliyetçilik hareketleri oluyor, Romenler egemenliklerini elde etmeye çalışıyorlardı.

1856’da imzalanan Paris Antlaşması ile idare Couza Voda’ya geçti. 1866’da devrilen Couza’nın yerine Hohenzollern sülalesinden gelen Kral Carol geçti. Osmanlı-Rus Savaşı’n da Ruslar’la birlikte çarpışan Romanya sonunda Dobruca’yı ele geçirdi, 1878 Berlin Antlaşması ile, Osmanlı İmparatorluğundan ayrıldı. Böylece 1881’de Carol taç giyerek Romanya tahtına çıktı. Romanya, daha sonra Transilvanya ile Bukovina’yı da ele geçirerek Avrupa devletleri arasında önemli bir yer aldı.

İkinci Dünya Savaşı başında (1940) Kral II. Carol tahttan oğlu Mikal adına feragat etti. Savaşta Almanlar’la birlikte Ruslar’a karşı savaşan Romanya yenilince, 1944’te Ruslar’la barış antlaşması imzalayıp Almanlar’a karşı savaşa girdi. Savaştan sonra Besarabya’yı Rusya’ya verdi. 1946 seçimlerinde komünist partisinin idareyi ele geçirmesi üzerine yeni hükümet 1947’de Kral Mikail’i tahttan feragat ettirmeye zorlamıştır. O tarihten sonra Sovyetler Birliğinin bir uydu devlet olarak yönetilmeye başlanan Romanya’dqa 1967 yılında başa geçen Nikolay Çavuşesku 1989 yılında halk tarafından devrilene kadar ülkeyi yönetmiştir.

1989 yılında yapılan halk ayaklanması ile Çavuşesku devrilmiş karısı ile birlikte kurşuna dizilmiştir. Bu olaydan sonra Romanya Sovyetlerinden güdümünden çıkmış ve batı tipi demokrasiye geçmiştir. Günümüzde NATO ve Avrupa Birliğine üye bir ülke konumundadır.

Advertisement


Leave A Reply