Tarihte Şanghay

0

Çin’in ve dünyanın en büyük ticaret ve endüstri şehirlerinden birisi kabul edilen ve Çin’in en önemli şehirlerinden olan Şanghay’ın tarihi hakkında kısa bilgi.

Şangay

Advertisement

Çin’in en büyük şehirlerinden, Uzak Doğu’nun en önemli limanı, dünyanın 10 büyük şehrinden biridir. Şanghay, Çince «deniz kıyısı» anlamına gelir. Şehir Doğu Çin’de Huangpu ırmağının denize döküldüğü noktadadır.

1842’de İngilizler bu şehre ayak atıncaya kadar, Şanghay, Huang-pu ırmağının bataklık kıyılarında küçücük bir şehirdi. O yıl bir İngiliz savaş gemisi limana girerek, Çin’le İngiliz tüccarları arasında ilk bağı kurdu, buraya derhal İngiliz iş adamları yerleştiler. İngilizler’in ardından Amerikalılar, Fransızlar, Almanlar, Ruslar da geldier. Şanghay kısa zamanda büyüyüp gelişti. 1863’te İngilizlerce Amerikalılar, Uluslararası Bölge’yi kurdular. Burada belediye başkanları Çinli, üyelerin de çoğunluğu İngilizler’dendi. Fransız Şehri’ni bir Fransız yüksek memuru, Çin Şehri’ni ise doğrudan doğruya Çinliler yönetiyordu.

Şanghay, gelişme devresinde birkaç defa hücuma uğradı. 1860’da Taiping isyanında, 1900’de Boxer Savaşı’nda ihtilalciler Şanghay’a saldırdılar. 1927’de Çan Kayşek’in milliyetçi birlikleri Şanghay’a girdi, 1932’de Japonlar, şehrin büyük bir kısmını aldılar. 1937’de Çin-Japon Savaşı’nda şehir tamamiyle Japonlar’ın eline geçti, II. Dünya Savaşı sonunda onların idaresinde kaldı. Savaştan sonra önce milli hükümet, sonra da Kızıl Çin hükümeti milletlerarası idareye son verdi.

Advertisement


Leave A Reply