Tarihte Şarap (Şarabın Tarihçesi)

0

Şarabın tarihçesi hakkında bilgi. Şarabın ilk bulunuşu, hikayesi ve şarapçılığın tarihsel gelişimi.

Şaraplık ÜzümŞarabın çok eski bir tarihi vardır. İnsanlar ilk çağlarda bile bağcılık yapıyorlar, topladıkları üzümleri sıkarak şarap elde ediliyordu. Kutsal bir içki sayılması, şarapçılığın kısa bir zamanda gelişmesine yardım etti. Eski Mısır’da ölülerin mezarlarına altı çeşit şarap koyarlardı.

Advertisement

Bir hikayeye göre, Nuh Peygamber’in otlattığı keçilerden bir teke sürüden ayrılmış ağaçlara tırmanarak yükselmiş olan bir bitkinin yuvarlak tanelerinden yedikten bir müddet sonra hoplayıp zıplayarak geri dönmüştü. Bunun üzerine Nuh Peygamber de üzüm dikmiş, bağ yetiştirerek şarap elde etmişti.

Mısırlılar tanrı Oziris’i, Eski Yunanlılar da Dionysos (Bakkhus)u şarabın mucidi olarak gösterirler. İsrailoğulları, Yunanlılar, Romalılar şarabı çok severlerdi. Hele Romalılar şarabı ateşte ısıtırlar, içine meyveler, çiçekler atarak hem kokulandırıp, hem de lezzetlendirirler, sonra da uzun zaman saklanabilmesi için içine bal, nohut gibi yabancı maddeler atarlardı.

Öte yandan şarabın ilk önce Anadolu’da yapılmış olması da mümkündür. En iyi üzümlerin Anadolu’da yetişmesi, toprağın, iklimin bağcılığa elverişli olması bu ihtimali kuvvetlendirir. Anadolu’da ilk uygarlık hareketlerinin başladığı M.Ö. 10. yüzyılda bağcılık, dolayısı ile şarapçılık bir başlangıç tarihi olarak kabul edilebilir, Hititler’de bağcılık M.Ö. 11. yüzyıldan daha önceden bilinen bir sanattı. Asma Fransa’ya ilk olarak M.Ö. 600 yıllarında Foçalı Euxenus adlı bir gemici tarafından götürülmüştür.

Anadolu’da yetişen üzümlerden yapılan şarapların ünü her yana yayılmıştı. Sonradan Osmanlı İmparatorluğu zamanında da Anadolu şarapları öteki şaraplardan çok üstün tutulurdu. Yalnız dinin içki içmeyi yasak etmesinden dolayı başta Kanuni Sultan Süleyman olmak üzere pek çok padişah şarap içmeyi, yalnız Müslümanlar’a değil, Hıristiyanlar’a da yasak etti. Bu yüzden şarapçılık geriledi. Bağcılıkta bariz bir gerileme görüldü. Bununla beraber şaraplarımız gene de pek çok benzerinden üstün kalitededir.

Advertisement


Leave A Reply