Tarsus’un Kurtuluşu İle İlgili Şiirler

0

27 Aralık Tarsus’un Kurtuluşu, önemini anlatan şiir örnekleri. Tarsus’un Kurtuluşu ile ilgili şiirlerin yer aldığı sayfamız.

Tarsus'un Kurtuluşu

Advertisement

TARSUS’UN KURTULUŞU

Bizi bırakmak için, ezansız ve Kur’ansız,

Tarsus’u işgal etmiş hayasızca Fransız.

Kadın, çocuk demeden kesmiş birçok insanı,

Advertisement

Kanını donduruyor, insanın menfur anı.

Çaresizlik içinde; sağ kalan Tarsus halkı

Toroslara çekilmiş terk edip malı, mülkü.

Dağları mekan tutmuş o fedai çeteler

Demode tüfeklerle Fransızı öteler.

Ani baskın yaparmış uğursuz tayyareler

Advertisement

Harman gibi savrulmuş şu mukaddes yöreler.

Pusuya düşürmüşler o küçük birlikleri,

Yakıp, yıkmak ve kesmek yegane bildikleri.

İlah bir güç ile kükremişiz aniden,

Saldırmışız, düşmana korkmadan o caniden.

Katarak önümüze o vahşi sürüleri,

“Hedef Akdeniz” deyip atılmışız ileri.

Hiç tevessül etmeden kahpece pusulara,

Gömmüşüz alçakları, mavi derin sulara.

Büyük dehşete düşmüş, o kudurmuş köpekler

Ne Fransa, ne dünya böyle bozgunu bekler.

Advertisement

Başımızın üstünde dalgalanır, al bayrak,

Kurtuluşu kutlarız; büyük gurur duyarak.

Böyle ispatlamışız milli kahramanlığı,

Bir daha yaşatmasın; Allah o karanlığı.

MEHMET ÖRSEL


Tarsus’ un Kurtuluşu.

Bin Dokuz Yüz On Sekizde
Düşman sardı ovamızı,
Egemenlik kurmak için
Yaktı,yıktı yuvamızı.

Biz mert Çukurovalılar,
Katlanmadık bu zulmete;
Kenetlendik bir çığ gibi
Saldırdık hep çete çete.

Bine,birle karşı koyduk,
Kadın-erkek bir imanla;
Düşmanları yurttan kovduk
Türk’e yakışan bir şanla.

Zafer buketleri sunduk,
Ata’mıza ta derinden;
Altın tarihler yarattık
Toroslar’ın eteğinden.

Artık düşman hükmedemez,
Bize,öz toprağımızda;
Ebedi hür kalacağız
Şanlı Çukurova’mızda..

Advertisement

MOLLA KERİM’E AĞIT

Belindeki fitil kuşak
Sarar dolayı dolayı
Molla Kerim’i vurmuşlar
Kana bulayı bulayı

Evimizin önü yonca
Yonca çıkmış diz boyunca
Çeteler harbetmek diyor
Molla Kerim olmayınca

Adana’dan bir yel esti
Yenice’yi düşman bastı
Ayan olsun Sinan Paşa
Molla Kerim esir düştü.

Yol üstünde ağca mezar
Yelin eser, kumun tozar
Öldürmüşler seni oğul
Bak, kır atın gemsiz gezer

Seni vuran dağlı mıydı?
Kurşunları yağlı mıydı?
Niye çekip vuramadın?
Elin kolun bağlı mıydı?

Çatal tepenin arası
Azgın, yiğidin yarası
Çatlayıp da ölmemiş mi?
Molla Kerim’in anası.


Leave A Reply