Tasavvuf Nedir?

0

Tasavvuf nedir ne demektir? Tasavvuf ile ilgili olarak genel ve ansiklopedik bilgilerin yer aldığı yazımız.

Aklın ermediği konularda, özellikle Tanrı kavramında, gerçeğe gönül yolundan, ya da irade zorlaması ile ulaşılabileceğini kabul eden bir felsefe ve din görüşüne «gizemcilik» (mistisizm) denir; bu arada Müslümanlık gizemciliği «tasavvuf» diye anılır.

Advertisement

Tasavvuf, yaradılışın sırları konusunda din kitaplarının verdiği bilgiyle yetinmemiş, bu konuyu daha serbest, geniş bir düşünüşle çözmeye çalışmıştır. Bu arada birçok akımlar, görüşler ortaya çıkmış, her biri, zamanla, bazı tarikatların gelişmesine yol açmıştır.

Tasavvuf felsefesinde en kuvvetli sistem olarak «vahdet-i vücut» (varlığın birliği) nazariyesi görülür. Bu nazariyeye göre, bütün varlıklar Tanrı’nın bir parçasıdır, Tanrı’nın varlığını tanıtmak için ortaya çıkmıştır. Bu arada, «insan da Tanrı’dan kopup gelmiştir, gene Tanrı’ya dönecektir».

Bütün tasavvuf felsefesinin yanı sıra, birçok Müslüman ülkelerinde edebiyat, müzik, dans, hattâ resim gibi sanatlarda da aynı görüşü güden akımlar gelişmiştir. Tekkelerdeki Mevlevi müziği, Mevlevi raksı bunun en güzel örneğidir. Edebiyatta da çeşitli tasavvuf görüşlerine dayanan eserler yaratılmıştır. Bunlar «tasavvuf edebiyatı» diye anılır. Bu arada Ahmet Yesevi en büyük tasavvuf şairlerinden biridir.

Advertisement


Leave A Reply