Taşınmış Topraklar ve Özellikleri

0

Taşınmış topraklar nedir tanımı nasıldır? Taşınmış toprakların çeşitleri ve bu çeşitlerin genel özellikleri ile ilgili bilgiler veren yazımız.

TAŞINMIŞ TOPRAKLAR

Advertisement

Bunlar genellikle akarsular ve yağışlarla akışa geçen suların taşıdığı ve eğimin azalması ile biriken topraklardır.

Diğer taşıyıcı güçler rüzgârlar, buzullar, yerçekimi ve dalgalardır.

Taşınmış topraklar yerli topraklara göre farklı bir tabakalı yapıya sahiptirler. Sürekli aşınma ve birikmeye uğrayan bu tür topraklarda katmanlar (horizonlar) oluşmamıştır. Bu nedenle taşınmış topraklara azonal topraklar da denir.. Bu toprakların başlıcaları alüv-yal ve kolüvyal topraklardır.

a. Alüvyal Topraklar

Advertisement

Mineral ve organik madde bakımından zengin olduklarından taşınmış toprakların en verimlileridir.

Bu toprakların özellikleri, doğrudan doğruya akarsuların malzeme topladığı alanm ana kayaç özelliklerine bağlıdır.

Bafra, Çarşamba, Gediz, Bakırçay, Büyük ve Küçük Menderes, Dalaman, Göksu ve Çukurova deltaları ile Bursa, Balıkesir, Sakarya, Antalya ve Amik ovaları kaim bir alüvyon tabakasıyla kaplıdır.

İç ovalardan Muş ve Erzurum ovaları ile, Konya Ovası’nın kenarları ve Erbaa-Niksar ovalarının merkezi kesimleri alüvyal toprakların geniş alanlar kapladığı yerlerdir.

b. Kolüvyal Topraklar,

Yamaçlardan taşman materyallerin dağların eteklerinde birikmesiyle oluşurlar. Genellikle iri ve köşeli malzemelerden oluşan kolüvyal depolar, eteklerde ince şeritler halinde uzanmaktadır.Bu gruba giren toprakların başlıcaları regosoller ve litosollerdir.

Advertisement

1. Regosoller çoğunlukla kum yığınları, lösler ve buzul çökelleri üzerinde yer alırlar. Bu topraklar taşlı olmayışları ile taşlı topraklardan ayrılırlar.

2. Litosoller, taşlı topraklardır. Bu topraklar eğimli arazilerde, ana kaya üzerinde oluşmaya başlayan olgunlaşmamış topraklardır. Yamaçlarda süpürülme devamlı olduğundan, toprak oluşumu sürekli başlangıç aşamasında kalmaktadır.


Leave A Reply