Taşlama Nedir? Kısaca

0

Taşlama ne demektir? Edebiyatta taşlama nasıl yapılır? Taşlamanın özellikleri, kısaca taşlama hakkında bilgi.

Taşlama; Türk Halk Edebiyatı’nda, konusu bakımından ad alan, bir şiir türüdür. Genellikle 3-5 dörtlük uzunluğunda olabilen koşmalar, ölçü ve uyak disiplini kadar ezgilerinin (beste ve makamlarının) özelliğiyle ayrılır. Aşık edebiyatında koşma, din dışı bütün konularda söylenebilir: Aşk ayrılık acıları, güzellik betimlemeleri, yaşam güçlükleri, yalnızlık, sıla özlemi, yiğitlik nitelemeleri, doğa değerleri, dostluk, erdem gereksinimi… Bu yüzden konularına göre de kümelenip ayrı adlarla anıldıkları olur. Güzelleme (insan ve doğa değerlerine övgü olan şiirler), Koçaklama (Savaş, yiğitlik, yüreklilik, meydan okuma…), Ağıt (ölülerin ardından duyulan yas duyguları, onları yücelterek anma, yakınmalar, Taşlama: Yergi, alay, eleştiri, aşağılama şiirleri (Eski Yunan ayrımına göre satirik: Satirique şiir; Divan Edebiyatı’nda hiciv, hicviye).

Advertisement

Leave A Reply