Tatarlar Hakkında Kısa Bilgi

0

Orta Asya’da yaşayan bir Türk topluluğu olan Tatarlar ile ilgili genel ve kısa bilgilerin yer aldığı sayfamız.

Eskiden Cengiz Han’ın ordusunu meydana getiren, çeşitli kavimlerden gelme topluluğa, genel olarak «Tatar» denilmiştir. Bunlar arasında Türkler olduğu gibi, Ural-Altay ırklarından olmaları bakımından, gene Türkler’le akraba olan, Moğollar, Tunguzlar da vardı. Sonradan, yanlış olarak, Kazan Türkleri’ne de «Tatar» denilmiştir.

Advertisement

Cengiz orduları dağıldıktan sonra, Tatarlar’ın bir kısmı Rusya’da, bir kısmı Çin’de kalmıştır. «Tatar» kelimesi, V. yüzyılda, kuzeydoğu Moğolistan’da yaşayan «Tata» (Dada) adlı bir kabileden gelmiştir. Çarlık devrinde Ruslar, bu deyimi hemen hemen, Türk ırkından olan bütün kavimlere kullanmışlar, İhtilâl ‘den sonra da, Kazan Türkleri’ne bu adı vermişlerdir. Bizde de, genel olarak, Kırım ve dolaylarında yaşayan Türkler’e bu ad verilmiştir.

Günümüzde Rusya’ya bağlı olarak özerk bir Tataristan Cumhuriyeti bulunmaktadır.


Leave A Reply