Taylor Swift – Forever and Always Çevirisi

0

Taylor Swift Forever and Always Çevirisi, şarkı sözleri, lyrics. Taylor Swift Forever and Always şarkısının Türkçe sözleri.

Taylor Swift

Kaynak : Wikimedia

Taylor Swift – Forever and Always Çevirisi

Forever and Always
Ebediyen ve Daima
Once upon a time, I believe it was a Tuesday when I caught your eye
Bir zamanlar, sanırım bir Salı günüydü gözlerini yakaladığımda
And we caught onto something
Ve biz bir şey yakaladık
I hold onto the night, you looked me in the eye and told me you loved me
Geceye tutundum, gözlerimin içine baktın ve beni sevdiğini söyledin
Were you just kidding?

Advertisement

Şaka mı yapıyordun?
Cause it seems to me, this thing is breaking down
Çünkü bana öyle göründü, bu şey çöküyor
We almost never speak
Biz neredeyse hiç konuşmuyoruz
I don’t feel welcome anymore

Artık hoş karşılandığımı hissetmiyorum
Baby what happened, please tell me
Bebek ne oldu, lütfen anlat bana
Cause one second it was perfect, now you’re halfway out the door
Çünkü bir saniye bu mükemmeldi, şimdi neredeyse kapıdan çıktın
And I stare at the phone, he still hasn’t called
Ve telefona gözlerimi dikmiş bakıyorum, o hala aramadı

And then you feel so low you can’t feel nothing at all
Ve sonra öyle moralsiz hissedersin artık hiçbirşey hissedemezsin
And you flashback to when he said forever and always
Ve geri dönersin onun ebediyen ve daima dediği zamana
Oh, and it rains in your bedroom
Oh, ve yatak odanda yağmur yağar
Everything is wrong

Her şey yanlış
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
Yağmur yağıyor sen buradayken ve yağmur yağıyor sen gittiğinde
Cause i was there when you said forever and always
Çünkü oradaydım sen ebediyen ve daima dediğinde
Was I out of line?
Çizginin dışına mı çıktım?

Advertisement

Did I say something way too honest, made you run and hide
Çok açık sözlü mü oldum, seni kaçıracak ve saklanmana sebep olacak
Like a scared little boy
Korkmuş küçük bir oğlan gibi
I looked into your eyes
Gözlerinin içine baktım

Thought I knew you for a minute, now I’m not so sure
Seni bir dakika için tanıdığımı düşündüm, şimdi öyle emin değilim
So here’s to everything coming down to nothing
Öyleyse işte bir yere varmayan her şey burada
Here’s to silence that cuts me to the core
İşte sessizlik beni çekirdeğe kadar kesen
Where is this going?

Bu nereye gidiyor?
Thought I knew for a minute, but i don’t anymore
Bir dakika için bildiğimi düşündüm, ama artık bilmiyorum
And I stare at the phone, he still hasn’t called
Ve gözlerimi telefona dikmiş bakıyorum, o hala aramadı
And then you feel so low you can’t feel nothing at all
Ve sonra öyle moralsiz hissedersin artık hiçbirşey hissedemezsin
And you flashback to when he said forever and always

Ve geri dönersin onun ebediyen ve daima dediği zamana
Oh, and it rains in your bedroom
Oh, ve yatak odanda yağmur yağar
Everything is wrong
Her şey yanlış
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
Yağmur yağıyor sen buradayken ve yağmur yağıyor sen gittiğinde
Cause i was there when you said forever and always
Çünkü oradaydım sen ebediyen ve daima dediğinde
You didn’t mean it baby

Bunu içten söylemedin bebek
I don’t think so
Sanmıyorum
Back up, baby, back up
Geri yükle, bebek, geri yükle(bilgileri)
Did you forget everything?
Her şeyi unuttun mu?
Back up, baby, back up

Advertisement

Geri yükle, bebek, geri yükle
Did you forget everything?
Her şeyi unuttun mu?
Cause it rains in your bedroom
Çünkü yatak odanda yağmur yağıyor
Everything is wrong
Herşey yanlış
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
Yağmur yağıyor sen buradayken ve yağmur yağıyor sen gittiğinde

Cause i was there when you said forever and always
Çünkü oradaydım sen ebediyen ve daima dediğinde
And I stare at the phone, he still hasn’t called
Ve gözlerimi telefona dikmiş bakıyorum, o hala aramadı
And then you feel so low you can’t feel nothing at all
Ve sonra öyle moralsiz hissedersin artık hiçbirşey hissedemezsin
And you flashback to when he said forever and always
Ve geri dönersin onun ebediyen ve daima dediği zamana

Oh, and it rains in your bedroom
Oh, ve yatak odanda yağmur yağar
Everything is wrong
Her şey yanlış
It rains when you’re here and it rains when you’re gone
Yağmur yağıyor sen buradayken ve yağmur yağıyor sen gittiğinde
Cause i was there when you said forever and always
Çünkü oradaydım sen ebediyen ve daima dediğinde

Didn’t mean it baby
Bunu kastetmedin bebek
You said forever and always yeah
Sen ebediyen ve daima dedin evet

Advertisement


Leave A Reply