Tazıya Muska Yazmak Ne Demektir? Deyimin Anlamı Hikayesi ve Cümleler

0

Tazıya Muska Yazmak ne demektir? Tazıya Muska Yazmak deyiminin anlamı ve hikayesi nasıldır? Tazıya Muska Yazmak cümle içinde kullanımı.

Tazıya Muska Yazmak Anlamı;

Kendi menfaati ve çıkarı için başkasının saflığını kullanmak anlamında kullanılan bir deyimdir.

Tazıya Muska Yazmak

Deyimin Hikayesi;

Şehzade Bayezid, Amasya valisi iken av merakıyla iyi cins tazılar besler, tazı yarışları yaptırırmış. Tıpkı şehzade gibi tazı merakı olan bir sipahi de bir tazı almış, beslemiş, eğitmiş ama tazı çok kabiliyetsiz çıkmış. Sipahi ne edeceğini şaşırmış, kendince bir yol bulmuş. Kızılırmak’tan tuttuğu balıkları alıp memleketin saygın şeyhi Buharalı Mustafa Dede’nin kapısına dayanmış. Şeyh o sırada evde olmadığından kapıyı açan delikanlı: “Babam evde yok, hacetiniz ne idi?” deyince sipahi çaresizlikle: “Şu balıkları Şeyh Efendi’ye hediye getirmiştim. Tazıma muska yazdıracaktım” demiş.

Delikanlı bakmış balıklar pek taze kaçırmak istememiş: “Ağam, demiş tasa etmeyin, babamdan ruhsatım vardır, ben de yazarım.” Sipahi pek sevinmiş. Delikanlının oracıkta yazıverdiği muskayı alıp tazısının boynuna takmış. Aradan birkaç gün geçmeden tazıya bir hal olmuş, pek atik pek cevval bir hayvan olup çıktığı yarışta bütün tazıları geçince Bayezid’in dikkatini çekmiş. Hayvanı yanına getirtmiş. Bakmış boynunda bir muska. Açıp bakmışlar içinde şöyle yazıyormuş:

Tamah ettim semeğe
Muska yazdım köpeğe
Ya geçsin tazıları
Ya dayansın köteğe

Şehzade bu muskanın hikâyesini dinlerken bir yandan da yazının güzelliğine hayran olmuş. Yazının sahibini buldurtmuş. Bu yetenekli delikanlı ilerde Türk hat sanatının büyük ismi olacak olan Hamdullah imiş. Genç hattatı ile dost olan Şehzade, tahta geçerken onu da yanına almış ve ömrü boyunca koruyup kollamış.

Bu olaydan alınan ilhamla, “tazıya muska yazmak” deyimi, menfaati icabı karşısındakinin saflığını kullanmak anlamında kullanılan bir ifade olarak dilimize yerleşmiştir.

Deyimin Cümle İçinde Kullanımı;

  • Bazı kötü niyetli insanlar tazıya muska yazarak insanların iyi niyetini kullanıyorlar.
  • O o kadar kurnaz bir insandır ki tazıya muska yazmayı bile vaat edip elindeki tüm parayı alabilir.
  • O kadar saftım ki tazıya muska yazmak vaadinde bulunanlara bile inandım.

Leave A Reply