Tazminat İle İlgili Cümleler

0

Tazminat ile ilgili cümleler. Tazminat kelimesi içeren “Tazminat” kelimesinin kullanılmış olduğu örnek Türkçe cümlelerin yer aldığı sayfamız.

Tazminat İle İlgili Cümleler

  1. Tazminat davasını kaybeden amcam yüklü bir miktarda para ödemek zorunda kaldı.
  2. Pişmanlık akçesi, sözleşme sırasında taraflardan birinin ötekine verdiği ve sözleşmeden dönmesi durumunda karşı tarafa kalan tazminat.
  3. Taraflar, sözleşmenin yerine getirilmemesinden doğan zararlarının pişmanlık akçesini aşan bölümü için ayrıca tazminat istemek haklarını da saklı tutabilirler.
  4. Ayrıca savaş tazminatları ve borçlarıyla ilgili Dawes ve Young komisyonlarının (1924, 1929) önde gelen görüşmecileri arasında yer aldı.
  5. Çünkü işverenlerin tazminat ödememek için genelde yasal işten çıkarma gerekçeleri uyduruyor olmaları, işçilerin işlerini kendi kusurları dışında kaybettiklerini ispatlamalarını bir hayli güçleştiriyor.

Advertisement

Leave A Reply