Teamül Nedir? – Sözlük Anlamı

0
Advertisement

Teamül ne anlama gelir? Teamül kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

1. Bir yerde öteden beri olagelen davranış
“Ekseriya gelen ecnebiler ve Hristiyanlar teamül olarak ayrı bir yerde ve hürmeten ayakta durup ayini seyrederlerdi.” – A. H. Çelebi
2. (kimya) Tepkime
3. İş, davranış
1. Örf ve âdete dayanan hukuk
2. Örf ve âdet durumuna gelmiş, yazılı olarak tespit edilmemiş hukuk


Leave A Reply