Tebbet Suresi Hakkında Bilgi

0

Tebbet Suresi nedir? Tebbet Suresi ne zaman ve nerede indirilmiştir, kaç ayetten oluşur? Tebbet suresinin konusu ve anlamı hakkında bilgi.

Tebbet Suresi Hakkında Bilgi

Tebbet Suresi; Kuran-ı Kerim’in 111. suresidir, 5 ayetten oluşur. Surede Hz. Muhammed’in amcası Ebu KLeheb ve karısına beddua edilmiştir. Tebbet ismi sadece Türkçede bu sureye isim olarak verilir. Fatiha Suresi’nden sonra Mekke’de indirildiğine inanılır. “Tebbet” kelimesi, “kurusun” anlamında bir bedduadır.

Advertisement

Tebbet suresi

Rivayetlere göre Ebu Leheb Muhammed’in amcasıdır, yeğenine inanmayarak muhalefet yapanların başında Ebu Leheb ve karısı geliyordu. Sure tamamen Ebu Leheb ve karısının aleyhine indirildiğine inanılmakta olan beddua ayetlerini içermektedir. İlk ayeti Ebu Leheb’in elleri kurusun bedduası ile başlar. Sonraki ayetlerde Ebu Leheb’in servetinin ve çocuklarının kendisini cehennem ateşinden koruyamayacağı haber verilmektedir. Son iki ayette Ebu Leheb’in karısı Ümmü Cemil’inde cehenneme gireceği belirtilmektedir.

Tebbet Suresi’nin Anlamı;

Rahmân Rahîm Allah’ın adıyla.

1. Ebû Leheb’in elleri kurusun, zaten kurudu.

Advertisement

2. Ondan malı ve kazandığı gideremedi,

3. O, alevli bir ateşe yaslanacak

4. Ve odun taşıyıcısı olarak karısı,

5. boynunda bükülmüş hurma liflerinden bir ip.


Leave A Reply