Tedbir Kuldan Taktir Allah’tan Ne Demektir? Sözünün Açıklaması

0
Advertisement

Tedbir Kuldan Taktir Allah’tan ne demektir? Tedbir Kuldan Taktir Allah’tan sözünün anlamı, açıklaması, hakkında yazı.

emniyet kemeri

Tedbir Kuldan Taktir Allah’tan;

Bir şeyi arzuladığımızda onun olması için çalışmamız, hattâ direnmemiz, elden gelen çabayı esirgemememiz doğaldır. Ancak —arzu ve irademizin dışında ve onları aşarak— sevdiğimiz şey gerçekleşmezse yese kapılmamamız da islâmın buyrukları arasındadır. Nitekim Hz. Muhammed’in en çok hadis rivâyet eden ashabından olan Ebû Hüreyre (R.A.)’den gelen ve Müslim, İbn Mace gibi “altı ana hadis kitabı” nın ikisinde tahric edilmiş bulunan bir Peygamber sözü bize şu öğüdü vermektedir: “Sana yararlı olan şeyin üzerine son derece düş; Allah’dan da yardım iste. Aciz, gevşeklik gösterme. Eğer bu kadar sevgi ve istekten sonra işin dilediğin gibi olmazsa : üzülüp ben şöyle yapsaydım, şöyle ve böyle olurdu da deme. Allah takdir etti ve Allah istediğini yaptı, de”.

Görülüyor ki İslâm Peygamberi, ümmetinin bireylerini güçlü görmek istemekte, onların sevdikleri, kendilerine yararlı buldukları şeyler üzerine hırsla eğilmelerini tavsiye eylemekte, Allah’ın yardımına güvenerek başarıya ulaşmağa çalışmalarını salık vermekte, güçsüzlük ve beceriksizliğe düşmemelerini buyurmakta, ancak bütün uğraşılara rağmen sonuç arzu edilen biçimde olmadığı takdirde de, karamsarlığa, vesveseye kapılmamayı telkin eylemektedir.

Geleceği bilen yalnız Allah’tır. “Kul tedbir eder, Allah takdir” diyen atalarımız haklıdır. Bize düşen tedbirli, dikkatli, gerektiğinde ihtiyatlı ve akılcı davranmaktır. Olayların gelişme istikametini sezmek, kendimizi, toplumu: iyiye, güzele, doğruya yöneltme için çaba harcamak görevimizdir. Ama akar suyun yatağını değiştirmek, koşullar tam olunca, onların zorunlu kıldığı olayların yolunu değiştirmekten daha kolaydır, demek yanlış olmaz.

Allâhu Taâlâ’nın buyruğu şu yoldadır: “Sevmediğiniz bir şeyde Allah birçok hayırlar takdir etmiş olabilir”.

Advertisement

Leave A Reply