Teğetsel İvme Nasıl Bulunur? Formülü

0
Advertisement

Teğetsel ivme nedir ve nasıl bulunur? Teğetsel ivmeninin hesaplanması, formülü nedir? Teğetsel İvme örnek sorular ve çözümleri.

Teğetsel İvme

Dönme hareketinde teğetsel ivme, teğetsel hızın ne kadar hızlı değiştiğinin bir ölçüsüdür. Dönen nesnenin merkezcil ivmelenmesine her zaman dik olarak etki eder. Açısal ivme α’ya eşittir, dönüşün yarıçapı katlar.

teğetsel ivme= (dönen cismin yarıçapı)x(açısal ivme)
\displaystyle {{a}_{t}}=r\alpha
\displaystyle {{a}_{t}} = teğetsel ivme
r = nesnenin dönüşünün yarıçapı
α = açısal ivme, birim radyan / s²

Örnek Sorular:

1) Lastiklerin yarıçapı 20.0 cm olan (0.200 m) bir araba ileri doğru ivmelenmeye başlar. İvme, α = 12.0 radyan /s² lastiklerinin açısal ivmeyi üreten motorundan gelir. Lastiklerin teğetsel ivmesi nedir?

Advertisement
Yanıt:

Lastiğin teğetsel ivmesi formülden bulunabilir:
\displaystyle {{a}_{t}}=r\alpha
\displaystyle {{a}_{t}} = (0.200 m) (12.0 radyan / s²)
\displaystyle {{a}_{t}} = 2.40 m / s²
Lastiklerin teğetsel ivmesi 2.40 m / s²’dir .

2) Bir çocuk, ortasında bulunan sapa bir kuvvet uygulayarak bir oyuncak başlığını döndürüyor. Uygulanan kuvvet teğetsel ivme oluşturuyot. Sapın yarıçapı 0,50 cm (0.0050 m) ise ve uygulanan teğetsel ivme = 0,540 m / s² ise, açısal ivmesi nedir?

Cevap:

Açısal ivme, denklemin yeniden düzenlenmesiyle bulunabilir:

\displaystyle {{a}_{t}}=r\alpha \to \alpha =\frac{{{a}_{t}}}{r}=\frac{0,54m/{{s}^{2}}}{0,005m}=108radyan/{{s}^{2}}

Advertisement

Leave A Reply