Tekâlifi Milliye Emirleri Nedir?

0
Advertisement

Milli Mücadele sırasında yayınlanmış olan ve düzenli ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amaçlanan Tekâlif-i Milliye Emirleri nedir kısaca ve maddeler halinde bilgi.

TEKALİF-Î MİLLİYE EMİRLERİ

Mustafa Kemal, Yunanlıların Anadolu içlerinde ilerlemelerinden sonra Meclis tarafından Başkumandan seçildikten sonra derhal orduyu insan gücü, araç – gereç, yiyecek – giyecek vb. bakımlardan güçlendirmeye yöneldi. Bu amaçla bir dizi buyruk verdi. Tekâlif-i Milliye (Ulusal Yükümlülükler) denilen bu emirlerde şunlar isteniyordu.

1.  Her ilçede bir Tekalif-i Milliye komisyonu kurulacaktır.

2. Tüccarların ve halkın elindeki çamaşırlık bezle, erkek elbisesi yapmaya elverişli her çeşit kumaş ile kösele, astar, meşin, çarıklık, deri, mıh ve hayvan malzemesinin. % 40’ına, bedeli sonra verilmek üzere el konacaktır.

3. Taşıt araçları ayda bir kez alınacak ve 100 km’yi aşmamak üzere kullanılacaktır.

Advertisement

4. Akaryakıt, kamyon lastiği ve haberleşme araç ve malzemelerinin % 40’ına el konacaktır.

5. Silah ve savaş malzemesi yapan bütün zanaatkarların adları ve adresleri belirlenecektir.

6. Her aile birer takım çamaşır, birer çift çarık ve çorap verecektir.

Bu buyrukların, yerine getirilmesini sağlamak için de çeşitli yerlerde İstiklal Mahkemeleri .kuruldu.

Böylece, ordu takviye edilerek Yunan saldırısını karşılamaya hazır hale getirildi. Ulus, büyük bir özveriyle ve bütün varlığıyla orduya destek oldu, ordu saflarına katıldı. Bu şekilde düzenli ordumuzun ihtiyaçlarının önemli bir kısmı karşılanmıştır.

Advertisement


Leave A Reply