Tekaüt Nedir? – Sözlük Anlamı (Tekaüt Ne Anlama Gelir?)

0

Tekaüt ne anlama gelir? Tekaüt kelimesinin terimler sözlüklerindeki anlamı, deyimler ve birleşik kelimelerin anlamları nedir?

Tekaüt :
  1. Emekliye ayrılma
  2. Emekli
    “Emeklilikten evvel aslan gibi olan bir adam, genç yaşında tekaüt edilirse sönüveriyor.” – B. Felek
  • tekaüt olmak : emekli olmak, emekliye ayrılmak
    “Son günlerde tekaüt olduğunu haber almıştım.” – R. N. Güntekin
  • tekaüt ikramiyesi : Emekli ikramiyesi
  • tekaüt maaşı : Emekli aylığı

Emeklilik, serbest meslek sahibi veya istihdam edilen aktif bir işçinin, yasal yaşa ulaştıktan sonra pasif bir duruma geçmeyi veya hareketsizliğe geçmeyi talep ettiği idari işlemdir. Ayrıca, ciddi kronik hastalık veya sakatlıktan kaynaklanabilir. Olumlu kararından sonra, ilgili taraf ömür boyu ekonomik fayda elde eder. Her ülkenin çalışma mevzuatı bu konuda farklı koşullar öngörmektedir.

Advertisement
Portekizliler

Bir grup Portekizli emekli dinleniyor…

Bağlam

İş akdinin sona ermesinden kaynaklanan gelir kaybını telafi etmek için, emeklilikten yararlanan kişi, genellikle aylık gelirden oluşan bir ekonomik fayda alır. Yardım ömür boyudur ve ancak ilgili kişinin ölümü üzerine sona erer. Fayda miktarı farklı kriterlere göre belirlenebilir: örneğin aktüeryal kriterler ile yapılan katkıların miktarı ve miktarı ile ilgili olarak belirlenir; İkame kriteri ile çalışma hayatı boyunca gelir miktarının belirli bir yüzdesinden kurulur.

Kamu emeklilik sistemlerinde emekliliğe erişmek için yaş gerekliliklerini (genellikle 60-65 yaş civarında) karşılamak gerekir. Öte yandan, primli bir sistem söz konusu olduğunda, erişim genellikle sosyal güvenliğe asgari sayıda katkıyı tamamlamış olmaya bağlıdır.

Erken emeklilik

Erken emeklilik, aktif bir işçinin yasal emeklilik yaşına gelmeden çalışma hayatına son vermeyi talep ettiği idari işlemdir. Bu usulde, avans süreleri ve yerine getirilmesi gereken şartlar kanunda iyi düzenlenmiştir. Erken emeklilik, her zaman alınacak kamu emekli maaşının miktarında bir kesinti anlamına gelir.

Emekli maaşlarının geleceği

Demografik geçiş çerçevesinde yaşam beklentisinin artması ve doğurganlık hızının düşmesi nedeniyle birçok ülkede nüfusun yaşlanması, primli emeklilik sistemlerinin finansmanında mükellefler ve yararlanıcılar arasındaki oran kadar gerilim yaratmaktadır. Bu çerçevede, yaşlanma, birçok durumda, emeklilik sistemlerinin özelleştirilmesi ve bu sistemlerin kısıtlayıcı bir anlamda (genelde emeklilik yaşının yükseltilmesi yoluyla) reforme edilmesi ihtiyacının gerekçesinin bir parçasıdır.

Advertisement


Leave A Reply