Tekeoğulları Beyliği Hakkında Bilgi

0

Anadolu Selçuklu Devleti dağıldıktan sonra Anadolu’da kurulan beyliklerden birisi olan olan Tekeoğulları Beyliği hakkında bilgiler.

Tekeoğulları Beyliği

XIV. yüzyılda, Anadolu Selçuklu Devleti çöktükten sonra, Antalya ve dolaylarında kurulan, yüz elli yıl kadar yaşayan küçük beyliklerden biridir. Kurucusu, Teke Bey, başkenti de Antalya şehriydi.

Tekeoğulları Anadolu’ya göçmeden önce, Orta Asya’da Harzem bölgesinde yaşayan Türkmenler’den bir oruktu. Bunlar, Cengiz ordularının saldırısından usanarak, batıya göç ettiler. Anadolu’da Elmalı, Kaş, Karahisar, Teke, Finike dolaylarına yerleştiler. Başlarında bulunan Teke Bey’i Selçuklular Devleti «ucbeyi» atadılar.

Teke Bey, Bizanslılar’ la, Hıristiyanlar ile savaşarak, büyük bir ün kazandı. Selçuklu Devleti yıkılınca, 1300 yılında, bağımsızlığını ilan etti. Antalya bir liman şehri olduğundan, Tekebeyleri kendilerine «Sultanüssevahil» (Kıyılar Sultanı) unvanını vermişlerdi.

1389’da Yıldırım Bayezit Antalya’yı aldı. Yıldırım’ın Timur’a yenilmesinden sonra Tekeoğulları, devletlerini yeniden kurma amacına kapıldılar. Tekeoğlu Osman Bey 1426’da Karamanoğlu ile birleşerek Antalya’yı kuşattıysa da, Osmanlı Komutanı Hamza Bey, Karamanlılar’ı da yenerek, Tekeoğulları devletine son verdi.


Leave A Reply