Tekerlek Nedir? (Kısaca)

0

İnsanlığın gelişiminin önemli aşamalarından birisi olan tekerleğin bulunuşundan sonra insanlık gelişmiştir. Tekerleğin tarihsel olarak bulunuşu ve gelişimi hakkında kısaca bilgiler.

tekerlek

Advertisement

Bir eksen çevresinde dönebilen bir çemberdir, bütün taşıtlar buna dayanır. İnsanların topluluk hayatında bu aracın önemli bir yeri vardır. Tekerleğin bulunması ile, teknik devrimin temeli atılmış, toplum hayatında yeni bir akım açılmıştır.

Tarih Öncesi çağlarını araştıran bilginlere göre, tekerlek de, at gibi ilk önce Orta Asya’ da kullanılmıştır. Atı binek ve ulaştırma aracı olarak kullanan Orta Asya insanları, başlangıçta tekerleği de bir taşıt olarak ata çektirirlerdi. Eski Mısırlılar, tekerlekler üzerine bindirilmiş arabayı M.Ö. XVII. yüzyılda, ülkelerini işgal eden, Asyalı bir kavimden öğrendiler. Mısırlılar bu kavme «Hiksos» adını vermişlerdi. Mısırlılar’dan sonra Asurlar, Sümerler, Hititler, Yunanlılar, Romalılar tekerlekli araba kullandılar.

Dünyayı bir akış içinde ileri doğru götüren teknik buluşların temeli tekerlektir. Bugün tekerleğin kullanılmadığı yer yok gibidir. At da, at arabası da eski önemini kaybetmişse de, tekerleğin değeri azalmamıştır. Bütün taşıtlarda tekerlek bulunduğu gibi, makinalarda da çarklar tekerlek esasına dayanır.

Advertisement


Leave A Reply