Tekirdağ İli Hakkında Bilgi

2

Tekirdağ ili nerededir? Tekirdağ ilinin ilçeleri, iklimi, bitki örtüsü, yüzey şekilleri, özellikleri ile ilgili bilgi.

tekirdag-haritasiTEKİRDAĞ
Yüzölçümü: 6.128 km2.
İlçeleri: Merkez, Çerkezköy, Çorlu, Hayrabolu, Malkara, Marmara Ereğlisi, Muratlı, Saray, Şarköy.

Advertisement

Marmara Bölgesi’nin Ergene Bölümü’ nde il ve aynı ilin merkezi kenttir. 43′-24°08′ doğu boylamları arasında kalan il; kuzeyden Kırklareli, doğudan İstanbul, batıdan Edirne, güneybatıdan Çanakkale illeri, güneyden Marmara Denizi ile çevrilidir.

Yüzey Şekilleri; İl toprakları fazla engebeli sayılmaz.Ortalama yükselti, il genelinde 0-200 m arasında değişir. Güneybatıda kıyıya koşut uzanan bir alanda 500 m’ye kadar çıkan yükselti, küçük bir alanda 1.000 m’ye yaklaşır. Marmara Denizi kıyısında alüvyonla kaplı kıyı ovaları uzanır. Kıyı ovalarının ardından Tekir Dağları’ nın yükseltileri görülür. Batı ve kuzeyde Yıldız Dağları’nın (Istranca) güneye sarkan etekleri, il topraklarına engebeli görünüm kazandırır. Toplam yüzölçümün % 75.2’si hafif engebeli platolar, % 15.5’i ovalar, % 9.3’ü dağlarla kaplıdır. En önemli yükseltiyi Tekir Dağlan oluşturur. Kumbağ yakınlarında başlayan dağ sırası, denize koşut uzanır, Çanakkale topraklarına girer, Gelibolu Yarımadası’nda son bulur. Bu dağlar üzerindeki en önemli yükselti (aynı zamanda ilin en yüksek noktası) Canos Dağı’dır (945 m). Ganos Dağları’ndan, batıda en yüksek noktası Yerlisu Tepe’ de 725 m’ye ulaşan Koru Dağı yükseltilerine geçilir. Koru Dağı batıdaki Ergene Havzası düzlüklerinde kaybolur. Burada yükseltisi 150-200 m’yi aşmayan dalgalı düzlükler görülür. Kuzeyde ve doğuda Yıldız Dağları’nın güçlük bir bölümü il topraklarına girer. Yıldız Dağları üzerindeki başlıca yükseltiler Karatepe (484 m), Yassı Tepe (352 m), Egrektepe’dir (234 m). ırmaklar, başlıca iki ana havzada toplanır. Bunların en önemlisi Ergene Irmağı ve önemli kılları Çorlu, Hayrabolu derelerinin aktığı Ergene Havzası’dır. Marmara Havzası’nı oluşturan alanda akan derelerin başlıcaları Işıklar Deresi, Olukbaşı Deresi ve Gölcük Deresi’ dir. İlin Marmara Denizi’ne 133 km, Karadeniz’e 2.5 km kıyısı vardır. Kıyıları girintili çıkıntılı değildir. Marmara Ereğlisi ile Kumbağ arasındaki bölümde, Tekirdağ Körfezi yer alır. Körfezde, 100 m dolayındaki derinlik biraz açıkta hemen 1.000 m’ye ulaşır. Tekir Dağları önündeki bu derinlik, Marmara Denizi’nin en dar yeridir. Körfezin güneybatısında aynı derinlikte ikinci bir çukur vardır. Kıyı boyunca daralıp genişleyen kıyı ovaları dışında, iç bölümde Ergene Ovası uzanır.

İklim; İklim, kıyı kesimi ve iç kesimlerde, yükselti ve denizden uzaklığa bağlı olarak değişiklik gösterir. Marmara kıyılarında Akdeniz iklimi etkileri görülür. İç bölgede, İç Trakya’ ya özgü karasal iklim egemendir. Tekir Dağları, iç kesimlerde görülen soğuk etkilerinin kıyıya ulaşmasını engeller. Yıllık ortalama sıcaklık 13.8°C, en soğuk ay ocak, en sıcak ay temmuzdur. Yıllık ortalama yağış tutarı 590.5 mm’dir. Yağışın büyük bölümü kış ve sonbahar aylarında düşer. Orman örtüsü zayıftır. Güney bölümde kıyıya bakan yamaçlar üzerinde, Akdeniz çalı türleri (maki) yaygındır. Kuzeye ve Doğuya gidildikçe ve yükselti artışına bağlı boylu meşelerden oluşan ormanlar görülür. Meşe ormanları, Ganos ve Koru Dağları üzerinde yoğundur. Gürgen, karaağaç gibi türler karışıma katılır. Koru Dağı üzerinde kızılçam ormanları geniş alanlar kaplar. Ayrıca, Orman İşletmesi’nce kurulan kızılçam ağaçlandırma alanlan Şarköy çevresinde yaygındır. Saray ilçesi’ne bağlı Bahçeköy çevresinde, ticari değeri olan meşe ormanları vardır.

Ekonomisi;Ekonomi, büyük ölçüde tanma dayanır. Ancak, 1970’lerden sonra gelişen endüstri turizm etkinliklerinin, il ekonomisindeki payları giderek büyümekte; son yıllarda geniş alanlara yayılan orman ağaçlandırma çalışmaları, kırsal nüfusa iş olanağı yaratmaktadır. Toplam yüzölçümün % 75.9’unu ekili-dikili alanlar, % 17.4’ünü orman ve fundalıklar, % 5.3’ünü çayır ve meralar oluşturur. Tarım üretimi içinde en büyük pay tahıllarındır: Buğday, arpa, çavdar, yulaf, mısır, pirinç; baklagillerden bakla, bezelye, nohut, fasulye, mercimek; endüstri bitkilerinden tütün, şekerpancarı; yağlı tohumlardan ayçiçeği; yumru bitkilerden soğan, sarımsak, patates, hayvan pancarı, öteki başlıca tarım ürünleridir. Tahılın yanı sıra, endüstri (şekerpancarı, ayçiçeği) bitkileri ekime önemlidir. Sebze ve meyve ekimi oldukça yaygın, çeşidi boldur. Bağcılık kıyı kesiminde hemen her yerde görülen ve içki yapımına hammadde oluşturan bir etkinliktir. Softalık ve şaraplık olmak üzere iki ana gruba ayrılan çeşitli üzümler yetiştirilir. Yem bitkisi olarak yeşil ve kuru ot elde edilir. Geçmişte önemli bir ekonomik etkinlik olan hayvancılık, günümüzde bitkisel üretimle kıyaslandığında gerilemiş durumdadır. Sığır, manda, koyun, kılkeçisi, tavuk-horoz, hindi varlığı toplamı 1.1 milyondur. Marmara kıyılan ve açıklarında balıkçılık yapılır.

Advertisement


2 yorum

 1. Nuri Hakan Tataroğlu on

  TEKİRDAĞ’IN ANALİZİ

  TEKİRDAĞ DENİLİNCE AKLA GELİR KÖFTE
  TEKİRDAĞ’IN ŞİRİN BİR İLÇESİDİR MÜREFTE
  TEKİRDAĞ’IN RAKISI ÇOK MEŞHURDUR
  BURADA YAŞAYAN İNSAN HUZUR BULUR
  TEKİRDAĞ’IN BÜYÜK TÜCCARLARI MALKARA’LI
  BU İLDE GIDA FİYATLARI ÇOK PAHALI
  ÇERKEZKÖY ÇORLU İLÇELERİ ÇOK HAREKETLİDİR
  TEKİRDAĞ’IN TOPRAĞI VERİMLİ VE BEREKETLİDİR
  CADDELERİ SOKAKLARI ÇOK DARDIR
  İNSANLARI MEDENİ VE KİBARDIR
  TEKİRDAĞ’LI BİRDEN FAZLA ÇOÇUK YAPMAZ
  İSTANBUL’LULAR GELİR BURAYA ANCAK AZMAZ
  TEKİRDAĞ’IN İKLİMİ ILIMANDIR
  EN KALABALIK YERİ LİMANDIR
  İSTANBUL TEKİRDAĞ ARASI BİRBUÇUK SAAT
  BURADA GÖREV YAPAN. MEMUR İŞÇİ EDER RAHAT
  HALKIN GEÇİM KAYNAĞI ÇİFTÇİLİK
  TOPRAĞI OLMAYANLAR YAPAR İŞÇİLİK
  YAZIN ERDEĞE AVŞAYA FERİBOT ÇALIŞIR
  DIŞARIDAN GELEN İNSAN BURAYA ÇABUK ALIŞIR
  CADDELERİ SOKAKLARI DAR VE YOKUŞTUR
  RAKISININ ŞARABINININ TADI ÇOK HOŞTUR
  KAHVELERİNDE MUTLU OLUR İNSAN
  HAFTA SONLARI GEZMEYE GELİR BULGAR YUNAN
  TEKİRDAĞ YAZIN ÇOK KALABALIK
  KIŞIN UCUZ VE BOLDUR BALIK
  TEKİRDAĞ’IN MİTOLOJİK ADI BİZANTE
  ÜZÜMÜ KİRAZI SAHİPTİR DEĞİŞİK BİR LEZZETE
  TEKİRDAĞ’A ÇOK YAKIN MARMARA ADASI
  ŞARKÖY’DE ÜRETİLİR ZEYTİNYAĞININ HASI
  AŞIK NURİ HAKAN TATAROĞLU TAMAMLADI TEKİRDAĞ’IN ANALİZİNİ
  İKİBİN ÜÇ EYLÜL’ÜNDE AYRILDI BURADAN TOPLAYIP VALİZİNİ
  Ankara,18.3.2020, Nuri Hakan Tataroğlu gezgin bezgin gurme halk ozanı şair yazar tarafından yazılmış bu şiirin okunmasını tavsiye ederim, yorumları beklerim.

 2. Nuri Hakan Tataroğlu on

  Tekirdağ’ın Analizi
  Tekirdağ denilince akla gelir köfte
  Tekirdağ’ın şirin bir beldesidir Mürefte
  Tekirdağ’ın rakısı çok meşhurdur
  Burada yaşayan insan huzur bulur
  Tekirdağ’ın büyük tüccarları Malkara’lı
  Bu ilde gıda fiyatları çok pahalı
  Çerkezköy Çorlu ilçeleri çok hareketlidir
  Tekirdağ’ın toprağı verimli ve bereketlidir
  Caddeleri sokakları çok dardır
  İnsanları medeni ve kibardır
  Tekirdağ’lı birden fazla çocuk yapmaz
  İstanbul’lular gelir buraya ancak azmaz
  Tekirdağ’ın iklimi ılımandır
  En kalabalık yeri limandır
  İstanbul Tekirdağ arası birbuçuk saat
  Burada görev yapan memur işçi eder rahat
  Halkın geçim kaynağı çiftçilik
  Toprağı olmayanlar yapar işçilik
  Yazın Erdeğe Avşaya feribot çalışır
  Dışarıdan gelen insan buraya çabuk alışır
  Caddeleri sokakları dar ve yokuştur
  Rakısının şarabının tadı çok hoştur
  Kahvelerinde mutlu olur insan
  Hafta sonları gezmeye gelir Bulgar Yunan
  Tekirdağ yazın çok kalabalık
  Kışın ucuz ve boldur burada balık
  Tekirdağ’ın mitolojik adı Bizante
  Üzümü kirazı sahiptir değişik bir lezzete
  Tekirdağ’a çok yakın Marmara Adası
  Şarköy’de üretilir zeytinyağının hası
  Aşık Nuri Hakan Tataroğlu tamamladı Tekirdağ’ın analizini
  İkibin üç Eylül’ünde ayrıldı buradan toplayıp valizini
  Ankara,20.3.2020, Nuri Hakan Tataroğlu, gezgin bezgin gurme halk ozanı şair yazar (kocahoca) bu şiirin okunmasını tavsiye ederim, yorumları beklerim.

Leave A Reply