Tekke Edebiyatı Nutuk Nedir?

0

Halk tasavvuf edebiyatı, Tekke edebiyatında Nutuk nedir? Nutuk özellikleri, örnekleri, hakkında bilgi.

NUTUK :

Tekke önderlerinin, yani mürşitlerinin (aydınlatıcıların), tarikate yeni girmiş olan dervişleri (müridleri) aydınlatmak için söyledikleri manzumelere Nutuk denir. Örnek :

Advertisement

NUTUK

Evvel tevhid sürer mürşid dilinden
Erişir canına fazlı Hüdanın
Kurtulursun emarenin dilinden
Erişir canına fazlı Hüdanın

İkincide verir «lâğzatullah»!
Anda keşfederler «sıfâtullah»ı
Hasenat yeter der eder günahı
Erişir canına fazlı Hüdanın

Üçüncüde «Yâhu» ismini oku
Garip bülbül gibi durmayıp şakı
Kendi vücudunda bula gör Hakkı
Erişir canına fazlı Hüdanın

Advertisement

Nutuklar, tekkelerde belli bir usul ve erkâna göre okunur. Şeyhlerin devrişlere hitaben söylediği bu manzumeler, devişler (muridler) tarafından dikkat ve kendinden geçercesine dinlenir. Dervişler, nutuklardaki düşüncelere bağlı kalarak tarikat yolunda yürürler.


Leave A Reply