Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması Nedenleri

4

Osmanlı döneminden kalan tekke ve zaviyeler neden kapatılmıştır? Tekke ve zaviyelerin kapatılması, tarihi, hakkında bilgi.

Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması

Advertisement

Tekke ve zaviyeler Osmanlı toplumunda eğitim ve kültür açısından önemli bir yere sahipti. Ancak bu kurumlar zamanla eğitici özelliklerini yitirmiş, dinsel sömürünün, yenilik karşıtlığının simgesi hâline gelmiştir. Osmanlı Devleti’nin son dönemlerine doğru her alanda başlayan bozulma, tekke ve zaviyelerde de görülmeye başlamıştır.

tekke ve zaviye

Tekke ve zaviyeler siyasi çalışmalar içerisine girmeye hatta çatışmalarda bulunmaya ve halkın dinî duygularını kullanarak çıkar elde etmeye başladı. Çağdaşlaşmayı amaçlayan Türk milleti için tekke, zaviye, türbe ve tarikat gibi engeller kaldırılmalıydı.

TBMM, 30 Kasım 1925’te kabul ettiği bir kanunla tekke, zaviye ve türbeleri kapatmıştır. Aynı kanunla bütün tarikatlarla birlikte şeyh, derviş, dede, mürit gibi bir takım unvanların kullanımı kaldırılmış, falcılık, büyücülük, muskacılık gibi din dışı uygulamalar yasaklanmıştır.

Advertisement

Halkın inançlarını kötüye kullanan dini kurumların kaldırılması ve din dışı uygulamaların yasaklanmasıyla.Türk toplumunun çağdaşlaşması yolunda önemli bir adım atılmıştır.

“Şeyhlik, dervişlik, dedelik, seyitlik, çelebilik, muskacılık, falcılık ve türbedarlık” gibi ayrıcalık bildiren unvanların kaldırılmasıyla toplumsal hayatta sınıflaşmanın önüne geçilmiş, birlik ve beraberlik duygusu güçlenmiştir.

* Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılmasıyla Türk toplumunun çağdaşlaşması ve laikleşmesi yolunda önemli bir adım atılmıştır.


4 yorum

    • CUMHURİYET on

      Lütfen gerici ve yobaz düşünceler ile bu sayfaları kirletmeyiniz. Bu düşüncelere katılmayabilirsiniz ama insanlara hakaret ederek hele hele bu ülkenin bu cumhuriyetin kurucularına laf söylemek kimsenin haddine değildir. Yorumlarınızı ve düşüncelerinizi kendinize saklayın. Sizin gibilerden Allah(c.c) tüm insanlığı korusun…

Leave A Reply