Teknoloji ve Mutluluk İle İlgili Yazı

0
Advertisement

Teknoloji, medeniyet ve mutluluk ile ilgili yazı / kompozisyon.

Teknoloji ve Mutluluk

Kültür, insanın duygusal yapısını, teknik ise maddi hayatını sağlam temeller üzerine oturtur. Rahatlık ve güven içinde yaşayan insan ise mutlu olma yolunda ileri bir adım atmış demektir. Görülüyor ki teknoloji ve medeniyet, insana rahat yaşama imkanlarını sağlamaktadır. Ama medeniyetin, insana her zaman ve her yerde mutluluk getirdiğini söylemek güçtür. Teknolojinin bize getirdiği ileri fikir ve teknik imkanları, insanlığın lehine kullandığımız ölçüde mutluluğa yaklaşmış oluruz. Bunun dışında, teknolojinin belli başlı iki öğesi olan ilimler ve sanatlar, büyük Fransız eğitimcisi J. J. Ruso’nun “İlimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk” adlı eserinde çok özlü ve inandırıcı bir dille tanıtladığı gibi insanlığa mutluluk yerine felâket getirebilir. Örneğin, nükleer enerji’yi bir savaş aracı olarak kullanmaya kalkan bugünün medeniyeti insanlığı yok edebilecek bir bahtsızlığa uğrayabilir.

Demek ki teknolojinin insana mutluluk getirebilmesi, ancak onun sağladığı her türlü bilimsel, teknik ve sosyal imkânları insanlığın faydasına kullanmak yoluyla mümkün olabilir.

Ayrıca, hiç bir medeni imkâna sahip olmadıkları halde mutlu olan insanlar vardır. Medeniyet, mutluluktan çok, rahat yaşama, geçim bolluğu, haberleşme kolaylığı, öğretim ve eğitim olanağı sağlar. Günlük hayatı bakımından her türlü rahatlığa ermiş bir insanın mutlaka mutlu olduğunu iddia etmek mümkün değildir. O halde, medeniyetin mutluluk getirebilmesi ancak, yukarıda belirttiğimiz gibi insanın hayattan beklediği şeylerin değeriyle orantılıdır. İnsan, ne olursa olsun, beklediğine kavuştuğu an mutludur.»

Advertisement

Leave A Reply