Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü

0

Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler, teknolojik gelişmeler, bölgeler ve ülkelerin arasındaki etkileşimde nasıl bir rol oynamıştır?

Advertisement

Teknolojik Gelişmelerin Bölgeler ve Ülkeler Arası Etkileşimdeki Rolü

Ulaşım ve iletişim alanındaki gelişmeler XX. yüzyılın son çeyreğinde önemli ilerleme göstermiş, özellikle uydular aracılığıyla telefon, telsiz, teleks ve diğer haberleşme sistemleri, televizyon yayınları, bilgisayar ve internet ile artık mesafe sorunu ortadan kalkmıştır. Aynı anda tüm dünyada olaylar izlenir duruma gelmiş ve bu arada Dünya’da gizlilik önemli ölçüde ortadan kalkmıştır.

Ulaşım ve iletişimde görülen bu gelişmeler, Dünya ölçüsünde kültür, sanat, spor, bilim, teknoloji iletişimini hızlandırmış ve çeşitli kültür, dil ve dine sahip ülke, millet ve topluluklar birbirlerini tanıma, yakınlaşma sürecine girmişlerdir.

Tarihin ilkçağlarından beri ulaşım insanoğlunun ana uğraşılarının başında gelmiştir. Başlangıçta hayvanların evcilleştirilmesi ve tekerleğin icadı ile hem hayvan sırtında yolculuk yapılmış, hem de hayvanların çektiği çeşitli ulaşım araçları vasıtasıyla herhangi bir yöredeki mallar diğer yörelere nakledilmiştir.

Advertisement


Leave A Reply