Teknolojinin Çevresel Etkileri, Teknolojik Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Çevre Sorunları

1
Advertisement

Teknolojinin çevresel etkileri nelerdir? Teknolojin gelişmesinin ortaya çıkardığı çevresel sorunlar ve sebepleri hakkında bilgi.

Teknolojinin Çevresel Etkileri

Sanayi devrimiyle birlikte çok hızlı gelişen teknoloji, insanların yaşamlarını kolaylaştırdığı gibi zorlaştırmaktadır. İnsanlarla birlikte hayvanlar ve bitkilerde teknolojiden olumsuz etkilenmektedir.

Teknolojik Gelişmelerin Ortaya Çıkardığı Çevre Sorunları
su kirliliği

Kaynak : pixabay.com

1. Su kirliliği

Her türlü kirlilik suyla temizlendiği için çevre kirlenmesinden en çabuk, en kolay ve en çok etkilenen sudur.

Su kirliliğine Yol Açan Faktörler;

– Endüstriyel atıklar
– Kimyasal kirlilik
– Atmosferik kirlilik
– Nüfus artışı
– Şehirleşme
– Tarım ilaçları ve gübreleme
– Termik ve nükleer santraller

2. Toprak Kirliliği:

Toprak kirliliği; insanların araziyi yanlış kullanmasıyla, toprağa karışan katı, sıvı ve gaz atıklarla oluşur.Toprak kirliliği; insanların araziyi yanlış kullanmasıyla, toprağa karışan katı, sıvı ve gaz atıklarla oluşur.

Advertisement

Toprak kirliliğine yol açan faktörler;

– Evsel atıklar
– Endüstriyel atıklar
– Tarım ilaçları
– Kimyasal gübreler
– Egzoz gazları
– Asit yağmurları

hava kirliliği

Kaynak: pixabay.com

3. Hava Kirliliği:

Karbondioksit, karbon monoksit ve kükürt dioksit gibi canlı yaşamına zarar verecek birçok gazın atmosfere karışmasıdır.

Hava kirliliğine Yol Açan Faktörler;

– Endüstrileşme
– Hızlı nüfus artışı
– Otomobil üretimi ve kullanımının artması
– Orman yangınları

4. Radyoaktif Kirlenme

Bazı maddelerin çevreye yaydığı zararlı ışınlara ve parçacıklara (partikül) radyasyon denir.

Advertisement

Radyoaktif kirliliğe yol açan faktörler;

  • – Nükleer enerji santralleri
  • – Nükleer silah üreten fabrikalar
  • – Radyoaktif atıklar

1986’da Ukrayna’daki Çernobil nükleer santralinde meydana gelen patlama Karadeniz kıyılarını da etkilemiştir.

besin kirliligi

Arka resim kaynak: pixabay.com

5. Besin Kirlenmesi

Besin kirlenmesi hava, su ve toprak kirlenmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkar. Örneğin; kimyasal atıklarla zehirlenen balıkları, su ürünlerini insanların yemesiyle bu kirlilik çeşitli şekillerde insan yaşamını tehdit eder.

6. Ses kirliliği

Ses; şiddetine ve süresine göre insanları az yada çok olumsuz etkilemektedir.

Ses kirliliğine yol açan faktörler;

  • – Yoğun nüfus
  • – Çarpık kentleşme
  • – Sanayi kuruluşları
  • – Ulaşım araçları
  • – Eğlence araçları ve mekanları

7. Elektromanyetik kirlilik

Vericiler, baz istasyonları, elektrik nakil hatları, elektrikli ve elektronik cihazların yaydığı dalgalar bu kirliliğe yol açmaktadır.


1 Yorum

Leave A Reply